Δ.Π.Θ

Μarie-Paule Masson-Vincourt «Αν θέλουμε να εξυγιάνουμε τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη, χρειάζεται να σπάσουμε τα στερεότυπα που συνδέονται με την άγνοια»

Στις 5 Δεκεμβρίου του 2017 το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος την Ομότιμη …

Continue reading