Αρχαιολογικοί χώροι – Θράκη

Το Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη, η αρχαία Μαρώνεια και το θέατρο, η Μεσημβρία Ζώνη, ο Τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας Ζώνης, τα Αρχαία Αβδηρα είναι συγκλονιστικοί τόποι που ζωντανεύουν τους μύθους της αρχαιότητας και μας συνδέουν με το παρελθόν. Επισκεφθείτε τους αρχαιολογικούς χώρους της Θράκης και συνδυάστε την επισκεψή σας με τα αρχαιολογικά μουσεία διευρύνοντας τους ορίζοντες τους δικούς σας αλλά και των παιδιών.