Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επιβραβεύει τα Τελωνεία του Έβρου για την αποτελεσματικότητα τους

Τα εύσημα του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κέρδισαν τα Τελωνεία του Έβρου.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Πιτσιλής ανακοίνωσε τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, βάσει των αποτελεσμάτων που είχαν το έτος 2017.

Η βράβευση αφορά σε Τελωνεία και σε ΔΟΥ, με το βραβείο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, υπό τη μορφή προσαύξησης μορίων.

Συγκεκριμένα για τον Έβρο, η βραβεύτηκαν η ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, και Κομοτηνής, αλλά και τα Τελωνεία Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, και Κομοτηνής.

Ειδικότερα για το Τελωνείο Κήπων η βράβευση αφορά στην αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, με ουσιαστική βαρύτητα στο έργο της Αρχής (κατάσχεση24.990 γρ.αυγών οξυρύγχου Σιβηρίας, κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων, 55 φιαλών παράνομων φαρμακευτικών ουσιών, παράνομων φυτοφαρμάκων κ.λπ.).

Στο Τελωνείο Καστανεών βραβεύτηκε για την επιτυχή λειτουργία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, όπως ενδεικτικά σε συνοριακά (χερσαία) ή απομακρυσμένα σημεία, εκτός ωραρίου λειτουργίας ή εκτός έδρας και με παράλληλη εμπλοκή σε υποθέσεις που ενέχουν κινδύνους για τους υπαλλήλους της οργανικής μονάδας. Τα χερσαία συνοριακά τελωνεία στα σημεία εισόδου-εξόδου του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Τρίτες Χώρες, λειτούργησαν επιτυχώς το 2017, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εργασίας, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πραγματοποιώντας πλήθος ελέγχων, εκπληρώνοντας την αποστολή τους για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, την προστασία και ασφάλεια των πολιτών, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας μας και της Ε.Ε.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr, 13/12/2018}