Συνάντηση στις Σάπες για το πρόγραμμα LEADER

Παρουσία του δημάρχου Ντ. Χαριτόπουλου και του αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Ν. Τσαλικίδη

Συνάντηση μεταξύ του δημάρχου Μαρωνείας – Σαπών Ντίνου Χαριτόπουλου, του προέδρου της Αναπτυξιακής Ροδόπης, αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Νίκου Τσαλικίδη, του διευθύνοντα συμβούλου της Αναπτυξιακής Δημήτρη Λουρίκα, του γενικού διευθυντή της Στάθη Κεφαλίδη, καθώς και στελεχών του Δήμου και της Αναπτυξιακής, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Σαπών με σκοπό τη κατάθεση προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1: «Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του LEΑDER του στρατηγικού σχεδίου της κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027».

Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, κατατέθηκαν απόψεις και τέθηκαν οι προτεραιότητες του Δήμου στους τομείς: της καθημερινότητας των πολιτών, των υποδομών, του πολιτισμού για την ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, της τοπικής οικονομίας, του τουρισμού κτλ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xronos.gr/, 26/5/2023}