Στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ Ροδόπης και κοινή παράσταση διαμαρτυρίας 

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου   

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ σε συνεδρίασή της, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Ροδόπης, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του ΓΣ, αποφάσισε να κηρύξει στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ του Νομού Ροδόπης την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, από τις 13:00 έως τις 16:00, προκειμένου οι εργαζόμενοι του Δημοσίου να διευκολυνθούν για να μετέχουν στην κοινή παράσταση διαμαρτυρίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 στην είσοδο του κτιρίου των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.

Κύριο αίτημα είναι η άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xronos.gr/, 28/9/2023}