Επίσημο: Καταργείται το αυτοτελές Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ

Συγχωνεύονται σε μία Μονοτμηματική Σχολή τα Τμήματα Ελληνικής Φιλολογίας, Ιστορίας & Εθνολογίας, Παρευξεινίων. Ιδρύεται νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών Ψηφιακές Εφαρμογές στις Τέχνες & τον Πολιτισμό

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, συγχωνεύονται σε μία Μονοτμηματική Σχολή τα Τμήματα Ελληνικής Φιλολογίας, Ιστορίας & Εθνολογίας, Παρευξεινίων που λειτουργούν στην Κομοτηνή. Ιδρύεται νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών Ψηφιακές Εφαρμογές στις Τέχνες & τον Πολιτισμό

Αναλυτικά:

Αναδιάρθρωση της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών:

Το ΔΠΘ προχωρά στην αναδιάρθρωση της Σχολής που λειτουργεί στην Κομοτηνή ως εξής: Ιστορίας & Εθνολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Συγχώνευση των τριών λειτουργούντων Τμημάτων σε ένα Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η Σχολή μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (μονοτμηματική) Έναρξη λειτουργίας και εισαγωγή των πρώτων φοιτητών τον Σεπτέμβριο του 2025. Τα λειτουργούντα Τμήματα παύουν να παίρνουν φοιτητές το 2025. (Θυμίζουμε ότι προηγήθηκαν έντονες αντιδράσεις από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας κατά της συγχώνευσης με τα άλλα δύο Τμήματα, που δεν εισακούστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας).

Ίδρυση νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στη νέα μονοτμηματική σχολή που αναλύθηκε παραπάνω στην Κομοτηνή: Ίδρυση νέου ΠΠΣ Ψηφιακές Εφαρμογές στις Τέχνες & τον Πολιτισμό (Digital Applications in Arts and Culture or Digital Humanities). Έναρξη λειτουργίας το 2025.

πηγή https://xronos.gr/ 7-2-2024