Ο Όμιλος Sunlight συνεχίζει να επενδύει σε ένα βιώσιμο μέλλον με την πλήρη εξαγορά της Ubatt GmbH

Ο Όμιλος Sunlight συνεχίζει να επενδύει σε ένα βιώσιμο μέλλον με την πλήρη εξαγορά της Ubatt GmbH.

Αθήνα, Ελλάδα, 7 Φεβρουάριου 2024 – Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται σε καινοτόμες λύσεις βιομηχανικής ηλεκτροκίνησης για τον κλάδο της ενδοεφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics) και σε Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας από ΑΠΕ, ανακοινώνει την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του υπόλοιπου 50% του μετοχικού κεφαλαίου της γερμανικής θυγατρικής της, Ubatt GmbH. Αυτή η στρατηγική κίνηση αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση της Sunlight να προωθήσει τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εστιάζοντας σε βιώσιμα υλικά.

Με την απόκτηση του υπόλοιπου ποσοστού της Ubatt GmbH, η Sunlight ενισχύει την εδραίωσή της στη γερμανική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προωθώντας την καινοτομία και επιταχύνοντας τη μετάβαση σε καθαρές και βιώσιμες πρακτικές. Η Ubatt GmbH υπήρξε βασικός παίκτης στην πρωτοπόρα εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών ανακύκλωσης, με τη συγκεκριμένη εξαγορά να σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι της Sunlight προς ένα περισσότερο πράσινο μέλλον. Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μέσω της Sunlight Recycling, θυγατρικής της Sunlight Group, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της εξαγοράς από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού στις οποίες υπόκειται η λήψη της επίσημης απόφασης.

Η Ubatt GmbH συλλέγει σήμερα σε ετήσια βάση περισσότερους από 58.000 τόνους χρησιμοποιημένων μπαταριών, τόσο μολύβδου όσο και λιθίου, και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τομέα ανακύκλωσης του Ομίλου μαζί με την Sunlight Recycling και την ECORBA στην Ιταλία. Η συμφωνία για την εξαγορά της Ubatt ακολουθεί την απόφαση-ορόσημο που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2023, με την οποία η Sunlight Group ολοκλήρωσε με επιτυχία την απόσχιση του κλάδου Ανακύκλωσης Συσσωρευτών μολύβδου-οξέος και άλλων υλικών μολύβδου (Κλάδος Ανακύκλωσης), ιδρύοντας τη Sunlight Recycling για την επιτάχυνση της επέκτασης στην παγκόσμια αγορά χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Ο Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, τόνισε: «Η εξαγορά της Ubatt αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την επέκταση του αποτυπώματός μας στην παγκόσμια αγορά ανακύκλωσης μπαταριών. Αυτή η στρατηγική κίνηση ευθυγραμμίζεται με την αποστολή της Sunlight να προωθήσει θετικές αλλαγές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύοντας τις κοινότητες και τις βιομηχανίες με καθαρές, αποδοτικές και αξιόπιστες λύσεις μπαταριών. Είμαστε βέβαιοι ότι η συγκεκριμένη εξαγορά θα συμβάλει στην υλοποίηση του οράματός μας για έναν πιο βιώσιμο και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένο κόσμο σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιούμαστε ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την εφοδιαστική μας αλυσίδα με περισσότερα και βιώσιμα υλικά».

Η εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ubatt ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Sunlight, για την ενοποίηση των θυγατρικών της στο πλαίσιο ενός μοντέλου που βασίζεται σε επιχειρηματικές πλατφόρμες. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη λειτουργική αποδοτικότητα, προωθώντας σημαντικές συνέργειες στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών, προς όφελος των κοινωνιών, των πελατών, των μετόχων, των εμπλεκόμενων μερών και των περισσότερων από 3.600 εργαζομένων του Ομίλου Sunlight. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη θέση της Sunlight στην ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών μολύβδου και λιθίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο και υπογραμμίζοντας τη σταθερή προσήλωση του Ομίλου στη βιωσιμότητα ως βασικού παγκόσμιου παίκτη στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

Σχετικά με τη Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

Η Sunlight Group, με 30 και πλέον χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή μπαταριών τεχνολογίας μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου, κατέχει ηγετική θέση στις βιομηχανικές μπαταρίες για τον κλάδο της ενδοεφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics), και ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρικών περονοφόρων, των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για εφαρμογές εντός και εκτός δικτύου, καθώς και για οικιακές εφαρμογές. Η Sunlight εφοδιάζει τη διεθνή αγορά με καινοτόμα και οικονομικά αποδοτικά προϊόντα, τα οποία κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, και διατίθενται είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών σε περισσότερες από 115 χώρες. Η Sunlight Group λειτουργεί επίσης γραφεία πωλήσεων και υποστήριξης πελατών και αποθηκευτικούς χώρους στα κράτη όπου δραστηριοποιείται παραγωγικά, καθώς και τη Ρουμανία, την Ολλανδία, τη Δανία, το Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Αυστραλία.

Με μία εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα σε κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης, και περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε καινοτόμα προϊόντα ιόντων λιθίου, η Sunlight Group επενδύει σε νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη βιώσιμων και ολοκληρωμένων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας που βασίζονται σε ανεπτυγμένο λογισμικό. Η εταιρεία συνδυάζει το επιχειρηματικό μοντέλο της κυκλικής οικονομίας που υποστηρίζεται από μία από τις πλέον προηγμένες μονάδες ανακύκλωσης στην Ευρώπη, με τον τεχνολογικό αγνωστικισμό και τη γνώση που βασίζεται σε δεδομένα, για να αναπτύσσει περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για τη βιομηχανική ηλεκτροκίνηση, την ηλεκτροκίνηση για οχήματα αναψυχής, και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Λύσεις που καθιστούν τη βιώσιμη ενέργεια πιο προσιτή και αξιόπιστη, και συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση και ασφάλεια. Ως υπερήφανο μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, η Sunlight Group δεσμεύεται να ευθυγραμμίζει τη στρατηγική και λειτουργία της σύμφωνα με τις οικουμενικές αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και δεσμεύεται επίσης να αναλαμβάνει δράσεις που προωθούν τους κοινωνικούς στόχους.

H Sunlight είναι μέλος του Ομίλου Olympia, ενός διεθνούς επενδυτικού Ομίλου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.the-sunlight-group.com/en/global/

πηγή: https://www.xanthitimes.gr 7/2/2924