Φωτοβολταϊκά Λεκάνης: Παρά τις διαφωνίες του Δασαρχείου, η έγκριση της επιτροπής της ΠΑΜΘ – «Όχι» του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ στην επένδυση

Σύμφωνα με απάντηση του Δασαρχείου Καβάλας στις «αιχμηρές» δηλώσεις του προέδρου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας, η έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της ΠΑΜΘ, για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στην περιοχή της Λεκάνης, δόθηκε αγνοώντας τις επιμέρους επισημάνσεις της Δασικής Υπηρεσίας.
Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Δασαρχείου έχει ως εξής

«Σας ενημερώνουμε ότι το Δασαρχείο Καβάλας κλήθηκε να γνωμοδοτήσει στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης- έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο, στην οποία ενσωματώνεται η χωροθέτηση και η περιβαλλοντική αδειοδότηση και την οποία διαδικασία κινεί και χειρίζεται η Διεύθυνση Χωροταξίας Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατόπιν του υπ’ αριθ. 73228/18-05-2023 εγγράφου της.

Στα πλαίσια της νόμιμης διαδικασίας η Υπηρεσία μας εξέφρασε τη γνώμη της ιεραρχικά σύμφωνα με όσα ορίζει η Δασική Νομοθεσία, ήτοι ότι δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση του έργου σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθ. 3 του Ν.998/1979 (υποκατηγορία δάσος) αλλά επιτρέπεται σε εκτάσεις των παρ. 2, 5α και 5β του παραπάνω νόμου (υποκατηγορίες δασική έκταση, χορτολιβαδική και βραχώδης έκταση εκτός δασών), κάνοντας σαφή διάκριση σε ποια επί μέρους τμήματα της αιτηθείσας έκτασης δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση του έργου.

Πέραν των διατυπώσεων αυτών η Υπηρεσία μας εξέφρασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα την άποψή της επί των παραλείψεων ή λαθών της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ειδικότερα σε ότι αφορά τις δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στις κατηγορίες των νόμιμων χρηστών που δραστηριοποιούνται εντός των εκτάσεων που προστατεύονται από τη Δασική Νομοθεσία και των δουλειών που αυτοί ασκούν επί των δασικών οικοσυστημάτων, όπως κτηνοτροφία κ.α. καθώς η σημαντική) έκταση που πρόκειται να καταλάβει το έργο, προκαλώντας αλλαγή στις χρήσεις γης, αναμένεται να στερήσει ζωτικές εκτάσεις από τη δραστηριότητα των ανωτέρω χρηστών του οικοσυστήματος.

Επίσης η Επιτροπή Αγώνα Κοινότητας Λεκάνης υπέβαλε αίτηση κατά την οποία μεταξύ των αποδεκτών ήταν η Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας, η οποία απάντησε με το υπ’ αριθ. 55239/02-02- 2024 έγγραφό της.

Ύστερα από τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας ενήργησε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και επεσήμανε τη στέρηση ζωτικών εκτάσεων για την κτηνοτροφία. 

Όσον αφορά στους ισχυρισμούς του Προέδρου του Συνδέσμου Κτηνοτροφών Ν. Καβάλας, σχετικά με τις ενέργειες του Δασαρχείου Καβάλας είναι εντελώς αβάσιμοι και θα πρέπει να ενημερωθεί για τη νόμιμη διαδικασία με την οποία γνωμοδοτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης – έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το ανωτέρω έργο, καθώς επίσης με ποια διαδικασία μπορεί ο κλάδος των κτηνοτροφών να εκφράσει τις απόψεις του επί του υπό χωροθέτηση έργου ώστε να ληφθούν υπόψη από τη Διοίκηση».

«ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΘ

Με βάση την εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θόδωρου Μαρκόπουλου, το περιφερειακό συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη συνεδρίαση του την Τετάρτη (7/2), ψήφισε υπέρ του να μην γίνει η επένδυση του φωτοβολταϊκού πάρκου στη Λεκάνη του Δήμου Νέστου.