Ξεκινά η ανάπτυξη δικτύων διανομής αερίου σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα

Σε σημαντική διείσδυση του φυσικού αερίου στοχεύει η ΔΕΔΑ για την δημιουργία μιας μεγαλύτερης εγχώριας αγοράς αερίου και την οικονομική ανάπτυξη και στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τρεις φάσεις.

Η δυναμική επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε πολλές περιοχές της χώρας ξεκινά τη νέα χρονιά, παρέχοντας την δυνατότητα σύνδεσης σε χιλιάδες καταναλωτές πανελλαδικά.

Η νεότευκτη ΔΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας -προήλθε από την ΔΕΠΑ με την απόσχιση του κλάδου διανομής) προγραμματίζει να αναπτύξει τα δίκτυα διανομής και συνεπώς να δημιουργήσει, κατά την περίοδο 2018-2022, νέες αγορές αερίου σε 18 πόλεις: Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Άμφισσα, Καρπενήσι, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Βέροια, Γιαννιτσά, Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Καβάλα.

Μετά την πρόσφατη έγκριση του δανείου ύψους 48 εκατ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς την ΔΕΔΑ, υπολογίζεται ότι έως τον Απρίλιο 2018 θα ξεκινήσει η κατασκευή των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Αναμένονται μόνο οι σχετικές εντάξεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων -ΠΕΠ (ΕΣΠΑ) των τριών Περιφερειών, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση. Από τις αρχές του 2018, με κάθε χρηματοδότηση που θα εντάσσεται στο πλαίσιο του κάθε ΠΕΠ θα ξεκινάει και η κατασκευή των αντίστοιχων δικτύων.

Για το πρόγραμμα ανάπτυξης οι ενδιαφερόμενες τρεις Περιφέρειες έχουν δώσει ήδη προσκλήσεις για την χρηματοδότηση των έργων μέσω των ΠΕΠ που διαχειρίζονται, συνολικής αξίας 74,4 εκατ ευρώ, ενώ ΔΕΠΑ και ΔΕΔΑ θα συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια ύψους 19,5 εκατ ευρώ.

Επόμενες φάσεις

Ο ανωτέρω σχεδιασμός αποτελεί, στην ουσία, την πρώτη φάση του προγράμματος για την ανάπτυξη δικτύων της ΔΕΔΑ, ενώ προγραμματίζονται δύο ακόμα φάσεις:

-Δεύτερη φάση: ανάπτυξη δικτύου σε άλλες τρεις περιοχές-Περιφέρειες: της Δ. Ελλάδας, της Δ. Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το 2019. Υπάρχουν ήδη οικονομοτεχνικές μελέτες, δηλαδή μελέτες βιωσιμότητας, κι έχουν δώσει αποτελέσματα για τα χιλιόμετρα και τα ποσά που χρειάζεται να επενδυθούν. Επίσης έχει γίνει επαφή με τις Περιφέρειες οι οποίες είναι έτοιμες να αναμορφώσουν τα ΠΕΠ τους προκειμένου να εξευρεθούν οι πόροι για την χρηματοδότηση και την ανάπτυξη των δικτύων.

Συγχρόνως, δεδομένου ότι πολλές περιοχές από αυτές που προτείνονται για ανάπτυξη δικτύου είναι μακριά από το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ, ξεκινά η περίοδος της ανάπτυξης αστικών δικτύων, όχι με σωληναγωγούς, αλλά με νέα τεχνολογία, όπως του LNG και κυρίως του CNG που είναι οικονομικότερες. Αποφεύγοντας δηλαδή την εγκατάσταση πολυδάπανων αγωγών σε περιοχές που δεν έχουν τη δυνατότητα ως καταναλώσεις να στηρίξουν μια επένδυση εγκατάστασης αγωγού.

-Τρίτη φάση: πρόγραμμα λοιπής επέκτασης στην Ήπειρο καθώς και επικουρική ανάπτυξη δικτύων στα νησιά. Έχουν ήδη γίνει έρευνες αγορές και έχει διαπιστωθεί ότι επικουρικά μπορούν να επεκταθούν τα δίκτυα στη νησιωτική Ελλάδα και στο βόρειο και νότιο Αιγαίο. Προϋπόθεση αποτελεί η μεταφορά αερίου από προμηθευτές στα νησιά προκειμένου να λειτουργήσουν οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής τους, ώστε η ΔΕΔΑ επικουρικά να αναπτύξει μικρά δίκτυα διανομής τα οποία θα στηρίξουν την βασική επένδυση, που είναι η χρήση του LNG στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αυτών των νησιών. Ταυτόχρονα, έχουν αναπτυχθεί τεχνοοικονομικές μελέτες για τις περιοχές της Ηπείρου που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη καταναλώσεων, υπό την έννοια ότι έχουν αρκετά υψηλές έως πολύ υψηλές βαθμοημέρες.

 

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.thrakitoday.com/, 4/1/2018}