Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης: Ισορροπία του «τρόμου»

Ίδιες οι εγγραφές με τις διαγραφές στο ΕΒΕΡ, πολλοί όμως επαγγελματίες παραμένουν «παγιδευμένοι» λόγω υποχρεώσεων και οφειλών

Καμία διαφορά δεν υπάρχει μεταξύ των εγγραφών και των διαγραφών επιχειρήσεων στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, μιας και την χρονιά που μόλις πέρασε ήταν ακριβώς ίδιες. Έτσι το 2017 ενώ είχαμε 196 εγγραφές στο μητρώο που τηρείται, είχαμε ταυτόχρονα 196 διαγραφές, κάτι που σε πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι η επαγγελματική δραστηριότητα στην περιοχή μας είναι σταθερή.

Όμως στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα, για μια σειρά από λόγους, με κυριότερο το γεγονός ότι πολλοί επαγγελματίες, κυρίως όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις, αδυνατούν να τακτοποιήσουν όλες τις υποχρεώσεις και τις οφειλές τους ώστε να μπορέσουν να κλείσουν την επιχείρηση και να διαγραφούν από τα μητρώα.

Έτσι από το Επιμελητήριο υπολογίζουν ότι οι διαγραφές θα ήταν πολύ περισσότερες, περίπου κατά 15%, αν δεν υπήρχε ο βραχνάς αυτών των υποχρεώσεων.

Όμως έχει μειωθεί και η επαγγελματική δραστηριότητα γενικότερα, μιας και σε προηγούμενα χρόνια, ακόμα και τα πρώτα της κρίσης, οι εγγραφές ήταν πολύ περισσότερες σε αριθμό.

Να σημειωθεί πάντως πως οι αριθμοί αυτοί δεν διαφέρουν και πολύ από την προηγούμενη χρονιά, καθώς το 2016 είχαμε 207 εγγραφές και 192 διαγραφές, ένα ασθενικό πλεόνασμα δηλαδή 15 επιχειρήσεων που όμως και αυτό εξαϋλώθηκε το 2017.

Πώς κινήθηκαν οι εγγραφές και οι διαγραφές το 2017

Συνολικά στο βιβλίο Εγγραφών-Διαγραφών είχαμε 196 εγγραφές και 196 διαγραφές, οι οποίες αποτυπώνονται ανά κατηγορία ως εξής: 1 εγγραφή και καμία διαγραφή Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ), 1 εγγραφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, 159 εγγραφές και 176 διαγραφές Ατομικών Επιχειρήσεων, 1 εγγραφή και 2 διαγραφές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), 6 εγγραφές και 5 διαγραφές Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ), 6 εγγραφές και 1 διαγραφή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), 4 εγγραφές και 2 διαγραφές Κοινοπραξιών, 2 εγγραφές Μονοπρόσωπων ΙΚΕ, 14 εγγραφές και 25 διαγραφές στις Ομόρρυθμες Εταιρείες (ΟΕ) και 1 εγγραφή στους συνεταιρισμούς.

Σε σχέση με το 2016, είχαμε μια κάμψη στον αριθμό των εγγραφών στις ατομικές επιχειρήσεις, και μια κίνηση, τηρουμένων των αναλογιών, σε άλλες μορφές επιχειρήσεων, πάλι όμως σε χαμηλά επίπεδα.

Όσο για τις διαγραφές, σημαντική αύξηση υπήρξε στις διαγραφές των ατομικών επιχειρήσεων, όμως μειώθηκαν οι διαγραφές στις ΟΕ, που το 2016 είχαν φτάσει στις 24 και το 2017 ήταν μόνο 10.

 

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr, του Κωνσταντίνου Μαρκενδούδη, 4/1/2018}