Επαναλειτουργεί η επιτροπή φιλικού διακανονισμού στην Αντιπεριφερεια Ξάνθης

Γεγονός είναι πλέον η λειτουργία της επιτροπής φιλικού διακανονισμού που ήδη έχει συσταθεί στην αντιπεριφέρεια Ξάνθης και η οποία στοχεύει στην στήριξη και την προστασία των καταναλωτών έναντι κακών πρακτικών επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.

Με την τελευταία τροποποίηση του νόμου για την «Προστασία των Καταναλωτών» έγινε δεκτό το αίτημα που είχε υποβάλλει η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς, προκειμένου οι Επιτροπές Φιλικού Διακαναονισμού να λειτουργούν και πάλι σε επίπεδο νομών-αντιπεριφερειών. Έτσι μετά την Καβάλα και στην

Oι Επιτροπές φιλικού διακανονισμού δίνουν τη δυνατότητα ο καταναλωτής να επιλύσει το πρόβλημα του εξωδικαστικά, με μηδενικό κόστος και τη μικρότερη ταλαιπωρία.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, από το «Κανάλι 6», 13/2/2019}