1 εκ. ευρώ για φωτισμό LED θα δώσει ο Δήμος Ιάσμου

4.535 φωτιστικά σώματα θα αντικαταστήσει ο Δήμος με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του περιβάλλοντος

Στην αντικατάσταση 4.535 φωτιστικών σωμάτων, εξοικονομώντας 132.075,84 ευρώ το χρόνο, θα προχωρήσει ο Δήμος Ιάσμου που προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 1.076.072 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάστασή τους.

Ο Δήμος Ιάσμου έρχεται να προστεθεί σε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό Δήμων που έχουν επιλέξει να αναβαθμίσουν ενεργειακά τον φωτισμό τους, εξοικονομώντας σημαντικά ποσά τα οποία μάλιστα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των τελών προς τους δημότες τους.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών φωτισμού που παρέχει ο Δήμος Ιάσμου στους δημότες του, επιδιώκεται η ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων αστικού φωτισμού με στόχο την μέγιστηγεωγραφική κάλυψη και την βέλτιστη ποιότητα του φωτισμού.

Στόχος του έργου αποτελεί η υλοποίηση των απαραίτητων βελτιστοποιήσεων, αναβαθμίσεων, προσαρμογών-επεκτάσεων στο υφιστάμενο δίκτυοαστικού φωτισμού του Δήμου και η λειτουργία αυτού, με σκοπό την πλήρη γεωγραφική κάλυψη του Δήμου, την αναβάθμιση της παρεχόμενης προς τους δημότες υπηρεσίας φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Η επιλογή της τεχνολογίας LED έγινε επειδή αφενός προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φωτισμού με μεγάλες δυνατότητες κατευθυντικότητας και ομοιομορφίας, και αφετέρου επειδή παρέχει μεγάλης κλίμακας εξοικονόμηση ενέργειας, αφού μπορούν να καλύπτονται οιαπαιτήσεις του για την ασφάλεια οχημάτων και πεζών με φωτιστικά πολύ μικρότερηςενεργειακής κατανάλωσης.

Ο Δήμος Ιάσμου θα χρηματοδοτήσει την προμήθεια αυτή με χρήση 10ετούς διάρκειας εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το ποσό του οποίου προέρχεται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και το υπόλοιπο 25% ευθέως από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αυτή τη στιγμή τα φωτιστικά του Δήμου Ιάσμου που θα αντικατασταθούν έχουν κατανάλωση ρεύματος που ανέρχεται σε περίπου 196.567,37 ευρώ ανά έτος, ενώ όταν αντικατασταθούν θα ανέρχεται περίπου στο 1/3 αυτής, στα 64.491,53 ευρώ.

 

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr/, του Κωνσταντίνου Μαρκενδούδη, 2/6/2018}