Άδεια πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών στον Τεκέ Ρούσσας δόθηκε στους Αλεβίτες

Ο Τεκές υφίσταται ως θρησκευτικός χώρος συνάθροισης Αλεβιτών μουσουλμάνων από τον 15ο αιώνα και συνεχίζει να λειτουργεί περιστασιακά ως τέτοιος

Θετικά απάντησε σε αίτημα Επιτροπής Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης για τη τέλεση θρησκευτικών τελετών στον Τεκέ Ρούσσας η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ακολουθεί η σχετική απάντηση: Σε απάντηση στο από 2732018 αίτημα της Επιτροπής Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης, το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη:

α) την από 27/3/2018 Ομολογία Πίστης και Αίτηση της Επιτροπής Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης καθώς και την από 8.5.2018 αίτηση της ιδίας Επιτροπής με τις οποίες αιτούνται άδεια για την τέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων τους στο Τεκέ της Ρούσσας ή αλλιώς Τεκέ του Σεγήτ Αλή Σουλτάν, κατά τη διάρκεια εορτών που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια του έτους,

β) τη δήλωση της Επιτροπής Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης στην Ομολογία Πίστης τους ότι «η εκδήλωση της λατρείας μας πραγματοποιείται σε χώρους συναθροίσεων που αποκαλούνται τζεμ ή τζεμέβι (cemevi) και στον Τεκέ (Μεϊντάν Εβί), αλλά όχι σε τζαμιά»,

γ) το γεγονός ότι ο Τεκές της Ρούσσας ή αλλιώς Τεκές του Σεγήτ Αλή Σουλτάν υφίσταται ως θρησκευτικός χώρος συνάθροισης Αλεβιτών Μουσουλμάνων από τον 15ο αιώνα και συνεχίζει να λειτουργεί περιστασιακά ως τέτοιος,

δ) το γεγονός ότι ο Τεκές της Ρούσσας αποτελεί μνημείο κατά τις διατάξεις του Ν. 30282002 (ΦΕΚ Α’ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», εγκρίνει την τέλεση πέντε συγκεκριμένων θρησκευτικών τελετών/προσευχών στο χώρο λατρείας/προσευχής των Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης που βρίσκεται στη Ρούσσα Δήμου Σουφλίου Νομού Έβρου και με την ονομασία Τεκές Ρούσσας ή Τεκές του Σεγήτ Αλή Σουλτάν, με θρησκευτικό λειτουργό (Ντεντέ) τον κ. Ισμαήλ Ογλού Μεμέτ, στις ακόλουθες ημερομηνίες

  • 14 Μαρτίου, Mart Kurbani (Μαρτ Κουρμπάν), (διάρκεια μία ημέρα)
  • 9 Αυγούστου, Yala Bayrami (Γιαλα Μπαϊράμ), (διάρκεια μία ημέρα)
  • 8 Οκτωβρίου, Sultan Kurbani (Σουλτάν Κουρμπάν), (διάρκεια μία ημέρα)
  • 17 Δεκεμβρίου, On Ikiler Kurbani (Ον ικι Κουρμπάν), (διάρκεια μία ημέρα)
  • 20 Σεπτεμβρίου, Asure Kurbani (Ασουρέ Κουρμπάν), (κινητή εορτή)

Η Επιτροπή Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης φέρει ακέραια και αποκλειστικά την ευθύνη για τη διασφάλιση και τήρηση των συνθηκών ασφαλούς συνάθροισης των πιστών, τήρησης των κανόνων υγιεινής, ενεργητικής πυροπροστασίας καθώς και τήρησης των κανόνων και προϋποθέσεων ασφαλούς εκκένωσης του Τεκέ σε περίπτωση κινδύνου.

Η διασφάλιση των ανωτέρω μπορεί να επιτευχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο αλλά απαιτείται να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση.

Οι όποιες φορολογικές απαλλαγές ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για τους χώρους λατρείας/προσευχής θρησκευτικών κοινοτήτων δεν ισχύουν, για την εν λόγω περίπτωση, αφού πρόκειται για όλως εξαιρετική χρήση.

Επισημαίνουμε ότι η παρούσα προσωρινή άδεια δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χώρου λατρείας και επιτρέπει μόνον την προσωρινή τέλεση θρησκευτικών τελετών/προσευχής στον Τεκέ της Ρούσσας ή Τεκέ του Σεγήτ Αλή Σουλτάν για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης κατά την ημερομηνία τέλεσης των ως άνω εορτών.

Η παρούσα δεν υποκαθιστά τυχόν αναγκαίες άδειες από συναρμόδιες αρχές (π.χ. υπουργείο Πολιτισμού) και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μεριμνήσουν για την άμεση εξασφάλιση αυτών.

Η απόφαση ισχύει για ένα έτος και φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή.

 

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, 1/6/2018}