17,2 εκ € στην ΑΜΘ για τα Σχέδια Βελτίωσης

Συνολικά στη χώρα 180+50εκ€ υπερδέσμευση  

Υπογράφηκε και αναρτήθηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022 για τα Σχέδια Βελτίωσης. Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης, ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, από 15/03/2023 έως 16/05/2023 και ώρα 13:00.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 180εκ€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ενώ των οποίων 17,2εκ€ αφορούν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων πληρωμής θα κατανεμηθεί επιπλέον ποσό 50εκ€ ως υπερδέσμευση, έτσι ώστε η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης να ανέρθει στα 230εκ€ ευρώ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xronos.gr/, 17/3/2021}