“Θαλάσσιοι προορισμοί για όλους” στις παραλίες Φαναρίου και Μέσης

Το σχέδιο του Δήμου Κομοτηνής που έρχεται να "δέσει" με την ήδη υπάρχουσα προσβάσιμη παραλία Ιουλία και τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στο κάμπινγκ Φαναρίου (από την ΕΤΑΔ Α.Ε.)

Ενισχύεται η αλυσίδα προσβασιμότητας στις πιο πολυσύχναστες παραλίες του νομού Ροδόπης, μέσω της χρηματοδότησης που πέτυχε ο Δήμος Κομοτηνής, ένας από τους 12 πανελλαδικά. Πρόκειται για σχέδιο που προβλέπει την προμήθεια υποδομών που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα σε δύο επιπλέον παραλίες (Φαναρίου και Μέσης) του παραλιακού μετώπου. Η παραπάνω εξέλιξη σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα προσβάσιμη παραλία Ιουλία και τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στο κάμπινγκ Φαναρίου (από την ΕΤΑΔ Α.Ε.) δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Κομοτηνής να αποκτήσει χαρακτήρα ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες με αναπηρία και άλλες κινητικές δυσκολίες.

Την ενίσχυση 12 Δήμων, ανάμεσά τους ο Δήμος Κομοτηνής, με συνολικά 2 εκατ. ευρώ για έργα υποδομών που θα εξασφαλίζουν αυτόνομη πρόσβαση σε θάλασσες και παραλίες για τα ΑμΕΑ και άλλες κατηγορίες ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η ειδική γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, Ευγενία Φωτονιάτα, υπέγραψε τις αποφάσεις για την ένταξη των πρώτων έργων στη Δράση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Τα έργα αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων υποδομών για αυτόνομη πρόσβαση των ΑμΕΑ και άλλων ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (έγκυοι, υπερήλικες, τραυματίες κ.ά.) σε παραλίες και θαλάσσιους χώρους κολύμβησης, καθώς και την τοποθέτηση βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής κ.ά. Για τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται οι Δήμοι Κατερίνης, Αλμυρού, Ήλιδας, Αγιάς, Φιλιατών, Ηγουμενίτσας, Γλυφάδας (Νομού Αττικής), Αρταίων, Σιθωνίας, Κομοτηνής, Χίου και Λοκρών.

Ο σχεδιασμός για τις παραλίες του Δήμου Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής σκοπεύει με την υλοποίηση της πράξης να προβεί στην προμήθεια των κατάλληλων υποδομών με σκοπό να βελτιώσει την πρόσβαση των εμποδιζόμενων ατόμων και των ΑμεΑ σε δύο παραλίες ευθύνης του βραβευμένες με γαλάζια σημαία (Παραλίες Φαναρίου και Μέσης με δύο σημεία ολοκληρωμένης πρόσβασης ανά παραλία), στοχεύοντας στη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Κομοτηνής για κάθε ένα από τα σημεία πρόσβασης πρόκειται να προμηθευτεί εξοπλισμό ο οποίος περιλαμβάνει:

1) Σύστημα για την πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα: Ειδικούς κινητούς διαδρόμους, οι οποίοι δημιουργούν κύριο και δευτερεύων δίκτυο πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης στην περιοχή της ακτής καθώς και πλωτό/αμφίβιο όχημα το οποίο εξασφαλίζει εύκολη είσοδο /έξοδο στη θάλασσα για κολύμβηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

2) Βοηθητικό εξοπλισμό: Κινητές τουαλέτες/αποδυτήριο για ΑμεΑ, ειδικό κάδο απορριμμάτων για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς και πληροφοριακές πινακίδες.

Ο παραπάνω εξοπλισμός θα είναι προσωρινός/μη μόνιμος (θα δύναται να αποσυναρμολογηθεί και να αποθηκευτεί εύκολα κατά τους χειμερινούς μήνες) και πληροί όλους τους κανόνες για ασφαλή χρήση.

Ο εξοπλισμός επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της πρόσκλησης, το μήκος της παραλίας, τον αριθμό των δυνητικά εξυπηρετούμενων, καθώς και το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Επιπλέον δεδομένου του μεγάλου μήκους των παραλιών η δημιουργία δύο σημείων πρόσβασης ανά παραλία εξυπηρετεί ισότιμα τους ωφελούμενους, σε σχέση με τους υπόλοιπους λουόμενους και επισκέπτες των παραλιών και επιτυγχάνει ομαλότερη διασπορά των εξυπηρετούμενων, επιτυγχάνοντας την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους λουόμενους ΑμεΑ.

Με την υλοποίηση της παρέμβασης αναμένεται να βελτιωθεί η πρόσβαση σε δύο παραλίες πολυσύχναστες παραλίες του δήμου Κομοτηνής, καθώς και η είσοδος-έξοδος των εμποδιζόμενων ατόμων και των ΑμεΑ που βιώνουν σήμερα πρακτικά συνθήκες καθεστώτος αποκλεισμού από τις περισσότερες ελληνικές παραλίες.

Με την παραπάνω ενέργεια και σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες παρεμβάσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα ΑμεΑ (λειτουργία συστήματος αυτόνομης πρόσβασης στην παραλία Ιουλία του Δ. Κομοτηνής) στις υπόλοιπες παραλίες του Δήμου δημιουργεί τι συνθήκες για την επίτευξη των παρακάτω:

    • την ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων γεγονός που θα προκαλέσει, μέσω της συνέργειας με άλλες δράσεις, την αύξηση των επισκέψεων στις παραλίες με πολλαπλά οφέλη για τον Δήμο, τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες του τουρισμού.
    • την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν οι πολίτες που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ και τέλος η ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων της κοινωνίας στην οποία ανήκουν σε μεγάλο ποσοστό τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
    • την υποχρέωση του Δήμου για βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των ΑμεΑ σε μία τουλάχιστον ακτή όπως προκύπτει από την ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010 (ΦΕΚ 1411/Β/30-04-2012) η οποία συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 (ΦΕΚ792/29-4-2009 τ.Β΄) των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών και τέλος οι υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τον Καταστατικό Χάρτη της Ευρώπης. που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για να επιτύχει ο δήμος την πολιτική του σχετικά με στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης στην παραλιακή του ζώνη η οποία είναι απόλυτα συμβατή με τους στόχους του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 -2020 του οποίου οι παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες.

Το σχέδιο του Δήμου Κομοτηνής αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά προσεχώς.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 3/7/2018}