ΔΠΘ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την σίτιση των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες Κομοτηνής και Κιμμερίων

Στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) θα προχωρήσει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2018 στις 12:00 στο κτίριο Διοίκησης του Δ.Π.Θ.

Η προγραμματική Σύμβαση, αντικείμενο της οποίας είναι η σύμπραξη στη λειτουργία των φοιτητικών εστιών και των εστιατορίων των Πανεπιστημιουπόλεων Κομοτηνής και Κιμμερίων Ξάνθης, θα υπογραφεί από τον Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Πολυχρονίδη και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ. Δημήτριο Ζέρβα.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 7/1/2019}