Ελπίζει σε περισσότερους πρωτοετείς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χωρίς τα περσινά στραπάτσα που στέρησαν φοιτητές από το Πανεπιστήμιο οι φετινές ΕΒΕ

Με την ελπίδα να γεμίσουν περισσότερους από πέρσι πρωτοετείς φοιτητές τα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης γνωστοποίησαν τις φετινές Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ), οι οποίες έχουν μείνει μακριά από τα περσινά στραπάτσα που άφησαν πολλούς φοιτητές εκτός.

Πέρσι, το ΔΠΘ «έχασε» εισακτέους για δύο λόγους: Πρώτον, λόγω της αστοχίας στην επιλογή υψηλής ΕΒΕ με πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα Αρχιτεκτόνων Ξάνθης που πήρε μηδέν εισακτέους γενικής σειράς ΓΕΛ, καθώς είχε θέσει υψηλή ΕΒΕ (110%) στα ειδικά μαθήματα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου. Φέτος, το Τμήμα έχει θέσει την κατώτατη δυνατή ΕΒΕ (80%) προσδοκώντας να απορροφήσει περισσότερους φοιτητές και τη σχεδόν κατώτερη (80%) στα ειδικά μαθήματα. Δεύτερον, λόγω της εφαρμογής καθαυτής της ΕΒΕ που ανέβασε τη βάση σε επαρχιακά Τμήματα χαμηλής βάσης, κυρίως στην Ορεστιάδα όπου στο Δασολογίας μπήκαν μόλις 7 και στο Αγροτικής Ανάπτυξης 17. Με εκστρατεία μεγαλύτερης εξωστρέφειας φέτος, τα Τμήματα της Ορεστιάδας ελπίζουν να προσελκύσουν περισσότερους πρωτοετείς. Θυμίζουμε πως πέρσι εξαιτίας της ΕΒΕ, το ΔΠΘ έχασε 964 πρωτοετείς γενικής σειράς ΓΕΛ, καθώς για 3.832 θέσεις υπήρξαν 2.868 πρωτοετείς.

Φέτος, 12 (αντί για 10 πέρσι) Τμήματα του ΔΠΘ έχουν θέσει την κατώτατη δυνατή ΕΒΕ (x0,80) και μόνο 4, τα μεγάλης ζήτησης, έχουν θέσει την ανώτατη (x1,20). Τα υπόλοιπα 4 βρίσκονται στη μέση 

Τι είναι η ΕΒΕ

Οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110%  της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι μαζί με τις ΕΒΕ εμφανίζονται και ο συντελεστής της κάθε ΕΒΕ, το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία -εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα- και τέλος ο αντίστοιχος συντελεστής ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος.

ΔΠΘ: Σχεδόν σταθερές οι θέσεις πρωτοετών

Σχεδόν σταθερές είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 οι θέσεις εισακτέων στα Τμήματα του ΔΠΘ στην Κομοτηνή, σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος περιλαμβάνει τις θέσεις μέσα από όλες τις κατηγορίες (Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, 10% κοκ).

Μειωμένες είναι οι θέσεις σε Παρευξεινίων και Ιστορίας-Εθνολογίας, ενώ ελαφρώς αυξημένες στο ΤΕΦΑΑ. Στα υπόλοιπα Τμήματα παραμένουν ίδιες. Να σημειωθεί πάντως ότι στα δύο Τμήματα που μειώνονται οι θέσεις, ούτως ή άλλως πέρσι οι πρωτοετείς δεν είχαν συμπληρώσει όλες τις διαθέσεις θέσεις λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, ενώ στο ΤΕΦΑΑ παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον εισαγωγής.

Τμήματα Κομοτηνής: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 2022: 120, 2021: 159, 2020: 159. Ελληνικής Φιλολογίας 2022: 217, 2021: 217, 2020: 217. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 2022: 410, 2021: 400, 2020: 373. Ιστορίας-Εθνολογίας 2022: 180, 2021: 212, 2020: 212. Κοινωνικής Εργασίας 2022: 120, 2021: 120, 2020: 120. Κοινωνικής Πολιτικής 2022: 130, 2021: 130, 2020: 130. Πολιτικής Επιστήμης 2022: 180, 2021: 180, 2020: 180. Νομικής ΔΠΘ 2022: 506, 2021: 506, 2020: 477. Οικονομικών Επιστημών 2022: 329, 2021: 329, 2020: 329. Σύνολο 2022: 2.192, 2021: 2.253, 2020: 2.197.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, του Διονύση Βοργιά, 12/7/2022}