Oι προτάσεις του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη

Σημαντικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη δημοσιεύει τη Δευτέρα η εφημερίδα Εστία.

Σε πρωτοσέλιδο άρθρο της η Εφημερίδα, περιγράφει με σημαντικές λεπτομέρειες αρκετά στοιχεία και σημειώνει ότι το πόρισμα μεταξύ άλλων προτείνει:

  • Τριμερή συνεργασία με τη Βουλγαρία και την Τουρκία για τα ζητήματα της διασυνοριακής περιοχής, όπως και συμφωνίες διαχείρισης υδάτων (σ.σ. εκκρεμεί του Νέστου)
  • Γραφειο ΑΜ-Θράκης στις Βρυξέλλες
  • Επιδοτήσεις για την απόκτηση κατοικίας σε περιοχές που βρίσκονται σε μαρασμό
  • Δημόσια σχολεία στις πομακικές περιοχές με επιλογή τουρκικής γλώσσας
  • Καταγραφή πομακικής και ρομανί παράδοσης
  • Ενίσχυση του Οθωμανικού Τουρισμού
  • Ανάδειξη Μουφτήδων αλλά χωρίς άμεση εκλογή

Η Διακομματική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει η Ντόρα Μπακογιάννη και έχει ως Αντιπρόεδρο τον Γιώργο Κατρούγκαλο, οδηγήθηκε σε συμφωνία για τα θεσμικά ζητήματα αλλά όχι για τα λεγόμενα αναπτυξιακά, όπως δήλωσε ο τελευταίος πρόσφατα από τη Θράκη.

Αναλυτικά ένα εκτενές απόσπασμα του δημοσιεύματος από την ΕΣΤΙΑ. Το πλήρες ρεπορτάζ δημοσιεύεται στη σημερινή έντυπη έκδοση:

“Με μια πολυσέλιδη έκθεση που φέρει τon  τίτλο «Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Αν. Μακεδονίας-Θράκης», ἡ Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη τῆς Θράκης 2020-21 παρουσιάζει τους τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί η χώρα ώστε η συγκεκριμένη περιοχή να αξιοποιήσε τα πελονεκτήματά της για να εξέλθει από την υπανάπτυξη. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η Επιτροπή, ὑπό τήν προεδρία τῆς Ντόρας Μπακογιάννη, κατά τρόπο που προκαλεῖ γενική ίκανοποίηση, δέν ἐκλαμβάνει τήν ἀνάπτυξη ἀποκλειστικά μέ οἰκονομικούς ὅρους. Ἀνάπτυξις σημαίνει τήν ἀξιοποίηση τῆς γεωγραφίας, τοῦ περιβάλλοντος καί τοῦ πολιτισμοῦ, εἶναι ἡ κοινωνική εὐημερία καί συνοχή, τό ἐκπαιδευτικό σύστημα, ἡ ἀπόκτησις κατοικίας, ἡ ἐργασιακή ἀσφάλεια, σύγχρονοι δρόμοι, πράσινες πολιτικές, ἡ ἐνέργεια, καθώς καί οἱ σχέσεις μέ τίς γειτονικές χώρες. Ειδικότερα για το τελευταίο, η επιτροπή προτείνει την δημιουργία ἑνός φόρουμ ἢ ὀργανισμοῦ ἐπικοινωνίας, διαλόγου καί συνεργασίας τριμεροῦς σχήματος, μεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας-Τουρκίας πού θα δραστηριοποιείται στήν ευρύτερη περιοχή τῶν νοτίων Βαλκανίων. Ἡ ἐπικοινωνία τῶν τριῶν χωρῶν θά περιλαμβάνει ἀκόμη και διακρατική συμφωνία διαχειρίσεως υδάτων, που θα συμβάλει, ὀμολογουμένως, στήν ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς καί στήν προστασία τοῦ πρωτογενοῦς τομέως.

Ἀνάπτυξις χωρὶς ἀνθρώπους, κυρίως νέους, και για την τόνωση τῶν ποὺ βορείων ἀρχαιόκα- τοικημένων περιοχών όπως στον Βόρειο Έβρο νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ ἀπόκτησης νέας κατοικίας ἢ ἡ ἀποκατάστασις τῆς ὑπαρχούσης. «Αὐτό μπορεῖ νὰ ὑλοποιηθεί με προγράμματα έπιδότησης, κατοικίας, με την κατασκευή και διάθεση κατοικίας στο πλαίσιο θεσμοθετημένων και κρατικά υποστηριζομένων μετακίνησεων κατοίκων ἀπὸ πιὸ πυκνοκατοικημένες περιοχές, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνθάρρυνση χαμηλότοκων δανείων. Τελικός στόχος να δοθούν κίνητρα και διευκολύνεις  σε εκείνους που επιθυμοῦν νὰ μετοικίσουν και να επενδύσουν σε μία νέα ποιοτική ζωή σε παραμεθόριες περιοχές τῆς Αν. Μακεδονίας και Θράκη» ἔπισημαίνεται στην έκθεση. Ἡ ἐκπαίδευσις πρέπει νὰ ἐνισχυθεῖ ἀρκετά στην Θράκη. Πρέπει να λειτουργήσουν σύγχρονα, πολυθέσια σχολεία (δημοτικά) πού ή περιοχή ἔχει ἀνάγκη, πρέππει νὰ ἀντιμετωπισθεί το κτιριακό πρόβλημα στα μειονοτικά Γυμνάσια-Λύκεια καί τά Ἱεροσπουδαστήρια (ειδικά στην Ξάνθη) Εξ ἴσου σημαντικό είναι να προβλεφθεί ή μεταφορά στα σχολεία μαθητῶν ἀπὸ ἀπομακρυσμένες περιοχές, ἡ ὁποία θα συμβάλλει καὶ στὴν αποτελεσματική αντιμετώπιση τῆς σχολικής διαρροής”

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 15/11/2021}