Ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης για τα «πιλοτικά» νηπιαγωγεία της Θράκης

Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα – Δικαίωμα αποχώρησης των εκπαιδευτικών

Ένα θέμα που αποτέλεσε έριδα για μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ υπουργείου Παιδείας και Διδασκαλικών Συλλόγων Ξάνθης και Ροδόπης αναφορικά με τις πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης μουσουλμανοπαίδων στα νηπιαγωγεία της Θράκης, φαίνεται πως δεν βρήκε την λύση του, άσχετα αν παρακάθισε ο «κουρνιαχτός» μετά την συνάντηση των δύο πλευρών (υπουργείου- εκπαιδευτικών) που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα.

Ωστόσο με νεότερη ανακοίνωση- επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας (7/1/2019), ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης επανέρχεται στο θέμα και κάνει λόγο για την μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών στην υλοποίηση και εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος. Επισημαίνει δε το γεγονός, ότι το πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτικό και πως είναι αναφαίρετο δικαίωμα η επιλογή συμμετοχής ή αποχώρησης του κάθε εκπαιδευτικού από αυτό…

ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ… ΑΠΟΧΩΡΕΙ!

Στην πρόσφατη ανακοίνωσή τους οι δάσκαλοι της Ξάνθης (Διδασκαλικός Σύλλογος) αναφέρουν τα εξής:

«Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης  σε σχέση με το ζήτημα της υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος του Ι.Ε.Π. «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», είχε εκφράσει  έγκαιρα πολύ σοβαρές ανησυχίες και επιφυλάξεις σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα και είχε στηρίξει με απεργιακές κινητοποιήσεις το αίτημά του για τη μη υλοποίησή του. Η δημιουργία των όποιων  αντιπαραθέσεων που προέκυψαν, ήταν αποτέλεσμα της απουσίας μεθοδολογικού-επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και αποτέλεσμα πλήθος άλλων σημείων που ήταν ασαφή, μη επαρκώς τεκμηριωμένα και προβληματικά, έχοντας όμως πάντα ως εκπαιδευτικό ζητούμενο τη στήριξη της μαθησιακής διαδικασίας, την ενίσχυση της ελληνομάθειας και τη διευκόλυνση των νηπίων της μειονότητας στην ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Εκπαιδευτικών Συλλόγων, των νομών Ξάνθης και Ροδόπης,  σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης και σε συνεργασία με το Δ.Σ της ΔΟΕ και θεωρώντας  επιπλέον ως κομβικό σημείο να διασαφηνιστούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος, ο ρόλος και ο τρόπος παρέμβασης των γλωσσικών διαμεσολαβητών, συμμετείχαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,  επισημαίνοντας την πραγματοποίηση ουσιαστικού διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα και ότι γνώμονας της κατάθεσης των προτάσεων και των κινητοποιήσεων δεν είναι άλλος από τη στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης καταγράφηκαν και ανακοινώθηκαν τόσο από τη ΔΟΕ με σχετική απόφαση, όσο και από το Υπουργείο Παιδείας με Δελτίου Τύπου.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο να επιβάλλει τη συμμετοχή συναδέλφου, μέλους του Συλλόγου του, στην υλοποίηση ενός  πιλοτικού προγράμματος, αφού απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή και εφαρμογή του κάθε πιλοτικού προγράμματος είναι η εθελοντική συμμετοχή με τη σύμφωνη γνώμη πάντα του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή της κάθε Σχολικής μονάδας και έπειτα μάλιστα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα πιλοτικά προγράμματα είναι προγράμματα προαιρετικού χαρακτήρα, ουδεμία υποχρεωτικότητα ενέχουν για τους εκπαιδευτικούς και χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις κανένα πιλοτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να επιβληθεί διά της βίας και αυταρχικά στους εκπαιδευτικούς.

Η παρουσία τρίτων προσώπων στη σχολική  τάξη προϋποθέτει έγκριση άδειας εισόδου από το αρμόδιο όργανο εντεταγμένο στην δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία, διαφορετικά έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Π.Δ. 79/2017 καθώς και με τις σχετικές εγκυκλίους λειτουργίας των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων  για την είσοδο τρίτων προσώπων στις σχολικές μονάδες.

Το Ι.Ε.Π. δεν δύναται να τοποθετεί πρόσωπα στις σχολικές μονάδες γιατί αποτελεί αποκλειστικά γνωμοδοτικό επιστημονικό όργανο και καμία υπηρεσιακή σχέση έχει με τους δημοσίους υπαλλήλους, μιας και αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ.

Το εκπαιδευτικό έργο των νηπιαγωγών δεν μπορεί να καταγράφεται και να αξιολογείται από πρόσωπα εκτός θεσμικών οργάνων χωρίς τη συναίνεση και τη σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού της τάξης (Οδηγός Καταγραφής Υλοποίησης πιλοτικής παρέμβασης από τον συνεργάτη/γλωσσικό διαμεσολαβητή). Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων  των νηπιαγωγών και προσβολή της προσωπικότητά τους.

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα έρευνας δράσης προκειμένου να υλοποιηθεί στη σχολική τάξη προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση των γονέων, όταν μάλιστα πρόκειται για ανήλικους μαθητές (προσωπικά δεδομένα μαθητών).

Για την εφαρμογή και την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος στις σχολικές μονάδες θα πρέπει να τηρούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες που πηγάζουν από την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς θα πρέπει να τηρούνται και όλα τα ζητήματα δεοντολογίας, όπως αυτά καταγράφονται από το Ι.Ε.Π. (Προδιαγραφές Υποβολής αίτησης για άδεια διεξαγωγής έρευνας σε σχολεία):

 

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων για τους σκοπούς της έρευνας
  • Τον προαιρετικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους
  • Τη δυνατότητά τους να αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της έρευνας

 

Η όποια επιλογή των σχολικών μονάδων γίνεται βάσει αξιολόγησης αιτήσεων, έπειτα και από την  υποβολή αίτησης συμμετοχής σχολικών μονάδων και αξιολόγησης αυτών κατά την επιλογή, και όχι δια της επιβολής. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοθέση του Ι.Ε.Π.  και κοινοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας στις σχολικές μονάδες μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, μη τηρουμένων των παραπάνω προ αναφερόμενων διαδικασιών για την υλοποίηση και εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη την τοποθέτηση και δήλωση εκπροσώπου, μέλους του Ι.ΕΠ.,  κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης επιμορφωτικής συνάντησης και παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ότι το πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτικό και μπορεί ο καθένας να δηλώσει την αποχώρηση του από το πρόγραμμα, θεωρεί ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα η επιλογή συμμετοχής ή αποχώρησης του κάθε συναδέλφου από το συγκεκριμένο  πρόγραμμα»

{Πηγή δημοσίευσης: www.thraki.com.gr, 9/1/2019}