Περιορίζονται οι αφίξεις και από τον Προμαχώνα

Και ενώ ο επιχειρηματικός κόσμος της ΑΜ-Θ περίμενε να ανοίξει η «Νυμφαία»…

Και ενώ υπήρχαν –αμυδρές έστω- ελπίδες από πλευράς επιχειρηματικού κόσμου να ανοίξουν τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα από την Νυμφαία ώστε να επιτραπεί η είσοδος επισκεπτών σε περιοχές της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, φαίνεται πως, όχι μόνον κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει, αλλά περιορίζονται και οι επισκέψεις από το μοναδικό σημείο εισόδου Βουλγάρων και Ρουμάνων στην χώρα μας που ήταν ο Προμαχώνας.

Αυτό σημαίνει ότι περιορίζονται ακόμη περισσότερο οι αφίξεις τουριστών από την Βαλκανική ενδοχώρα, που αποτελούσε και την συντριπτική πλειοψηφία επισκεπτών στην βορειοανατολική Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα,  δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ που αφορά τους περιορισμούς που τίθενται σε ισχύ στον Προμαχώνα από την ερχόμενη Τετάρτη, 15/7/2020 και ώρα 00.01, μέχρι και τις 29/7/2020 και ώρα 00.01. Να σημειωθεί ότι οι περιορισμοί δεν αφορούν τους Έλληνες πολίτες.

Μεταξύ άλλων και σύμφωνα με την ΚΥΑ, η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα:

α) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Ο έλεγχος πρέπει να έχει γίνει από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας.

β) φέρουν βεβαίωση της διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 14/7/2020}