2,2 εκατ. ευρώ από το ΥΠΕΣ στην Περιφέρεια ΑΜΘ για επενδυτικές δαπάνες

Μετά από 4 χρόνια θα εκταμιευτούν οι πόροι για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, θα κατανεμηθούν 2.208.000 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια ΑΜΘ και συνολικά 32 εκ. ευρώ σε όλες τις Περιφέρειες.

Η σχετική κατανομή θα γίνει με χρηματική εντολή, από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr, 12/12/2017}