Κυβερνησιμότητα για τους Δήμους

Εισάγεται στην ολομέλεια, την προσεχή Τετάρτη, το Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών – Δεν ωφελείται ο κ. Ευάγγελος Λαμπάκης από την Ένσταση που κατέθεσε, κατά του εκλεγέντος Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννη Ζαμπούκη

Κατατίθεται στην Βουλή (ύστερα από διαβούλευση) το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την κυβερνησιμότητα των Δήμων και Περιφερειών και θα συζητηθεί με την διαδικασία του επείγοντας, την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Στην ολομέλεια της Βουλής, θα συζητηθεί την προσεχή Τετάρτη και Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα βασικά σημεία της αιτιολογικής έκθεσης του εν λόγω νομοσχεδίου:

 • Ορίζεται ότι δύο ή περισσότερες δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να συμπράξουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης.
 • Στο πλαίσιο ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας, αλλά και της χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, ορίζεται ότι η πλειοψηφία των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης και εισάγεται νέα αναλογική διαδικασία εκλογής των μελών.
 • Μεταφέρονται μία σειρά από αρμοδιότητες στην οικονομική επιτροπή προς την άμεση λήψη αποφάσεων, αλλά και την αποσυμφόρηση των συνεδριάσεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων από ήσσονος σημασίας θέματα, χωρίς ωστόσο να αποψιλώνονται τα οικεία συμβούλια.
 • Επαναφέρονται οι προηγούμενες διατάξεις για την εκλογή νέου δημάρχου και περιφερειάρχη στην περίπτωση που η θέση κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο και ορίζεται ότι ο νέος δήμαρχος ή περιφερειάρχης προέρχεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό.
 • Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται διάφορα θέματα και των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ενδεικτικά ορίζεται ότι οι αντιπεριφερειάρχες προέρχονται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης.
 • Εισάγονται ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΥΑ, ώστε να επιτυγχάνεται ότι σε κάθε περίπτωση ότι η πλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο και να λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες απηχούν τη λαϊκή εντολή.
 • Καταργούνται οι διατάξεις της δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης
 • Ρυθμίζονται θέματα ψήφισης του τεχνικού προγράμματος, του επιχειρησιακού προγράμματος, του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας, του ορισμού φόρων, τελών και εισφορών και της ψήφισης προϋπολογισμού σε δήμους και περιφέρειες.
 • Αίρεται μία αδικία που ανέκυψε λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης που μεσολάβησε ήδη από την υποβολή αιτήσεων έως το διορισμό των επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 και μεταγενέστερων προκηρύξεων και ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ειδικά για όσους περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες διοριστέων της εν λόγω προκήρυξης του ΑΣΕΠ αλλά και μεταγενέστερων απαιτείται τα προσόντα διορισμού να συντρέχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Με τις ίδιες διατάξεις δίνεται προθεσμία έως 30/8/2019 για την κατάθεση δικαιολογητικών διορισμού στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Ρυθμίζονται μία σειρά από θέματα του προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Μεταξύ άλλων
 • Ορίζεται ότι κατά την πρώτη θητεία των δημοτικών αρχών στους δήμους μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας, χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του πληθυσμιακού κριτηρίου, ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Σημείωση Ε.Θ.: Εκ των ανωτέρω διατάξεων τεκμαίρεται ότι ακόμη και σε περίπτωση που γίνει δεκτή από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, η ένσταση του κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, κατά του εκλεγμένου Δημάρχου κ. Γιάννη Ζαμπούκη, Δήμαρχος δεν ξαναγίνεται ο κ. Ε. Λαμπάκης.

Γιατί, όπως αναφέρεται στο Νομοσχέδιο, εάν κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο η θέση του Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, νέος Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης ορίζεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος. Δηλαδή Δήμαρχος θα είναι από τον Συνδυασμό του κ. Γ. Ζαμπούκη. 

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, το ενδιαφέρον των Δημοτών της Αλεξανδρούπολης εστιάζεται στην Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, που όπως γράψαμε και χθες, αναμένεται να εκδοθεί στις 20 Αυγούστου 2019. Η απορία όμως παραμένει:

Για ποιους λόγους κατέθεσε την ένστασή του ο κ. Ε. Λαμπάκης, αφού όφελος γι’ αυτόν δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. – Σ.Κ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr, 3/8/2019}