Ήλθε το τέλος και για την Σχολή Λιμενοφυλάκων

Μετά το τέλος της Λιμενικής Ακαδημίας για την Αλεξανδρούπολη – Ο κ. Κουρουμπλής, μας ξεγέλασε κι αυτός με τις υποσχέσεις του…

Η   ΣΧΟΛΗ   ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ήταν και εξακολουθεί να είναι η μόνη από τις τρεις Παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος η οποία ανήκει  αποκλειστικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η  ΣΧΟΛΗ   ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ,  λειτουργούσε από το 1970 σύμφωνα με το Ν.Δ 530 / 1970 « Περί Λιμενοφυλάκων» (ΦΕΚ 100 Α /2-5-70). Η έδρα της σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ  2 καθορίζετο δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

Αυτό σήμαινε ότι μόνο με μια απόφαση του αρμοδίου Υπουργού μπορούσε να μεταφερθεί  κάποια στιγμή στην Αλεξανδρούπολη.

Στα τέλη του 2017, ο Υπουργός κ. Κουρουμπλής,  κατέθεσε το νομοσχέδιο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» το οποίο και έγινε νόμος του κράτους (Ν. 4504/2017 ΦΕΚ Α’ 184/29-11-2017).

Τότε, μάθαμε από το άρθρο 79 «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εισαγωγής και Εκπαίδευσης Στελεχών σε Παραγωγικές Σχολές Λ.Σ/ΕΛ-ΑΚΤ» ότι μετά την έκδοση Π.Δ η εισαγωγή στις τρεις Παραγωγικές Σχολής του ΛΣ/ΕΛ-ΑΚΤ θα γίνεται με πανελλήνιες εξετάσεις, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά ή πρόβλεψη για ίδρυση «Λιμενικής Ακαδημίας».

Έτσι, η τελευταία μας ελπίδα ήταν η μοναδική από τις τρεις Παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος, η ΣΧΟΛΗ  ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ η οποία ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κάποια στιγμή, με Απόφασή του (το νομοθετικό πλαίσιο υπήρχε)  να μπορεί να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη.

Δυστυχώς, με το Π.Δ 76/2018 «Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανωτέρα βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 146 Α/7-8-2018), καθορίζεται (άρθρο 3 παρ 3) οριστικά ο Πειραιάς, ως έδρα της Σχόλης και δεν προβλέπεται ο ορισμός της έδρας να γίνεται με Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, όπως με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Συνεπώς, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, σε αυτό που λέγαμε ‘ΛΙΜΕΝΙΚΗ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ’ ή ‘ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ’ στην Αλεξανδρούπολη μπαίνει οριστικό  τέλος.

Υ.Γ.  Τελικά κι ο Αύγουστος έχει ειδήσεις…

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, του Νικόλαου Παπανικολάου, Υποναύαρχου Λ.Σ (ε.α.), 17/8/2018}