Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Θα διανεμηθεί και φυλλάδιο με οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης στις τιμές ενέργειας, προχώρησε στην εφαρμογή άμεσων και μεσοπρόθεσμων μέτρων για το σύνολο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Στόχος, προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι το σχέδιο να συνεισφέρει στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Για την άμεση συμβολή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, οι Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνονται μέτρα που αφορούν στην ορθή και αποτελεσματική συντήρηση, ρύθμιση και λειτουργία των συσκευών θέρμανσης και ψύξης, καθώς και μέτρων για τη μείωση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης των συστημάτων φωτισμού και των ηλεκτρικών συσκευών που λειτουργούν στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Επίσης, υλοποιείται η προμήθεια συστημάτων θέρμανσης/ψύξης και συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, για την ολοκλήρωση του εν εξελίξει προγράμματος αναβάθμισης των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού, με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων τύπου Led, το οποίο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 42% και με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων με χρήση κατάλληλης βαφής, την θερμομόνωση των ταρατσών, την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων και την εφαρμογή των προδιαγραφών θερμικής ενεργειακής απόδοσης κατά την κατασκευή και επισκευή κτιρίων.

Επιπλέον, το ΓΕΕΘΑ έχει εκδώσει φυλλάδιο με οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο θα διανεμηθεί στο σύνολο του προσωπικού, προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω κουλτούρα ενεργειακής συνείδησης, η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα για την υλοποίηση του στόχου που έχει καθοριστεί σε εθνικό επίπεδο.

Όπως τονίζει το ΓΕΕΘΑ, οι Ένοπλες Δυνάμεις αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεών τους, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την ενεργειακή αναβάθμιση του στρατηγείου της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» καθώς και τα εν εξελίξει έργα για την ενεργειακή αυτονόμηση της 115 Πτέρυγας Μάχης και την ενεργειακή αναβάθμιση των στρατηγείων του Δ΄ Σώματος Στρατού «Θράκη» και των XII – XVI Μηχανοκίνητων Μεραρχιών Πεζικού, αλλά και με περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, μένοντας παράλληλα προσηλωμένες στην κύρια αποστολή τους για τη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 14/9/2022}