Πανελλήνιες 2022: Βγήκε η έξτρα προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές

Αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια (ώρα 09:38:48) η «συµπληρωµατική προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων: (ΑΣΕΙ) [Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)] και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)] ακαδηµαϊκού έτους 2022-23».

Η συμπληρωματική προκήρυξη αφορά στον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΑΣΣΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, σε ποσοστό 10% των θέσεων [Ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α’ 188), Ν.2909/2001 (ΦΕΚ Α’ 90), Ν.3687/2008 (ΦΕΚ Α’ 159), Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν] και σε ποσοστό 90% αυτών.

Η παρούσα τροποποιεί την κατανομή της εγκυκλίου (33/2022 (Φ.337/12/369920/Σ.4820/15 Ιουν 22/ΓΕΕΘΑ/Β2):

α. Ως προς τον επιμερισμό των θέσεων των υποψηφίων για τη ΣΣΕ, αποδίδοντας στη γενική σειρά και τις ειδικές κατηγορίες της ΣΣΕ/ΟΠΛΑ και ΣΣΕ/ΣΩΜΑΤΑ, τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν (43 θέσεις στα ΟΠΛΑ και 6 στα ΣΩΜΑΤΑ) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας του Ν. 1294/82 (Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.337/10/365752/Σ.4087/16 Μαΐου 22 (ΦΕΚ 2541 Β’ Μάιος 22) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β. Ως προς την απόδοση μίας θέσης στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων του ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β (τέκνα στρατιωτικών θανόντων ή αναπήρων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής) για τα τμήματα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

Επιπρόσθετα, κατανέμει τον αριθμό των υποψηφίων σπουδαστών της ΣΣΑΣ και της ΣΑΝ στους τρεις Κλάδους των ΕΔ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 -23.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 20/7/2022}