Υπερσύγχρονη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αλεξανδρούπολη: πότε, πού & πώς

Εκδόθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλεξανδρούπολη

Σύμφωνα με την απόφαση, πρόκειται για σταθμό συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο της Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου που θα εγκατασταθεί στην Βιομηχανική Περιοχή της πρωτεύουσας του Έβρου.

Η άδεια έχει διάρκεια τα 35 έτη, ενώ ο σταθμός θα αποτελείται από μία αεριοστροβιλική μονάδα ισχύος ~ 450 MW και ατμοστροβιλική μονάδα ισχύος ~ 212 MW.

Ο σταθμός θα διαθέτει καινούριο εξοπλισμό νεότατης τεχνολογίας (state of the art), ενώ σε περίπτωση διακοπής της παροχής φυσικού αερίου η εταιρεία οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας για 5 τουλάχιστον ημέρες είτε με ντίζελ, είτε με αποθηκευμένο φυσικό αέριο.

Εντός των επόμενων 9 μηνών αναμένεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης, ενώ η ανάπτυξη του έργου, προμήθεια-παραλαβή εξοπλισμού, κατασκευή έργου, εξωτερικές διασυνδέσεις αναμένεται 27 μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.

Το επόμενο βήμα είναι να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία 21 μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.

Η έναρξη λειτουργίας ορίζεται η αρχή 2ου τριμήνου του 2022.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, της Μαρίνας Κριτού, 9/4/2019}