Ψήφισμα Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Ξάνθης

Για τις αλλαγές που προωθούνται στα μουσικά σχολεία…

Το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου, ομόφωνα, μετά από εξουσιοδότηση της ετήσιας Γενικής του Συνέλευσης εκδίδει το παρόν ψήφισμα και τοποθετείται στις επιχειρούμενες αλλαγές στο χαρακτήρα και τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων όπως διατυπώνονται στο εμβόλιμο και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση άρθρο 40. Ζητούμε την άμεση και οριστική  απόσυρσή του και τη διενέργεια διαβούλευσης, ως όφειλε το ΥΠΠΕΘ. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι προτεινόμενες αλλαγές προκάλεσαν την  εύλογη καθολική αντίδραση και απογοήτευση για τις πραγματικές προθέσεις του ΥΠΠΕΘ. Αντί για τη στήριξη και αναβάθμιση του θεσμού των Μουσικών Σχολείων που θα έδινε λύσεις σε χρόνιες δυσλειτουργίες, είδαμε μια “μεταρρύθμιση “  προς την κατεύθυνση της υποβάθμισης και αποδόμησης του θεσμού. Τα βασικότερα σημεία των επίμαχων αλλαγών που συντείνουν σε αυτό αφορούν

 • στο χαρακτήρα των Μουσικών Σχολείων όπου αφαιρείται ο στόχος “της κατάρτισης των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής” χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, σε σχολεία  “ενθάρρυνσης“
 • στην απαλειφή του προσδιορισμού ότι τα Μουσικά Σχολεία είναι ταυτόχρονα Γυμνάσια και Λύκεια
 • στην απουσία αναλυτικού προγράμματος για τα μαθήματα μουσικών σπουδών
 • στην απαλειφή παραγράφου που ορίζει την υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει εξοπλισμό και μουσικά όργανα
 • στην κατάργηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, γνωμοδοτικού οργάνου, αλλά πλέον αρμόδιου για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων, τη στελέχωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένων στους τομείς της μουσικής κ.ά.

Τα παραπάνω, εάν προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα (υποστελέχωση σε εκπαιδευτικούς μουσικής, ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό, απουσία εγχειριδίων,  ομαδική αντί της εξατομικευμένης διδασκαλίας οργάνων, κατάργηση της δωρεάν μεταφοράς μαθητών εάν δεν φέρουν βαρέα όργανα κ.ά) υπονομεύουν την ποιότητα των σπουδών και οδηγούν στη συρρίκνωση του θεσμού.

Ενός θεσμού, ωστόσο, που έχει καταξιωθεί και αγκαλιαστεί από την κοινωνία και αποτελεί διαμάντι της δημόσιας εκπαίδευσης. Το Μ.Σ. είναι απάντηση σε πολλά προβλήματα, καθώς, η ολόπλευρη ανάπτυξη των νέων, που συνδυάζει τη γνωστική και αισθητική παιδεία (μουσική και καλλιτεχνική) καλλιεργεί τη συνεργασία, την ομαδικότητα δίνοντας διέξοδο στη δημιουργία διάθεση και τη μουσική έκφραση. Απαλείφει τη σχολική βία, ισορροπεί τον ψυχισμό των μαθητών/τριών, στήνει γέφυρες απέναντι στους εθνικισμούς, το ρατσισμό και τις διακρίσεις μέσα από τη παγκοσμιότητα και καθολικότητα της μουσικής.  Είναι εργαστήρι της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης ευρωπαϊκής. Είναι η απάντηση σε μια καθηλωμένη από την κρίση κοινωνία, που θέλει να δει τα παιδιά της να εμπνέονται, να δημιουργούν, να χαίρονται, να ονειρεύονται. Ο πετυχημένος θεσμός των Μ.Σ. έδωσε τη δυνατότητα στη λαϊκή οικογένεια να προσφέρει στα παιδιά της το αγαθό της δημόσιας, δωρεάν και ποιοτικής εκπαίδευσης με ταυτόχρονο επαγγελματικό προσανατολισμό. Τα Μουσικά Σχολεία δεν είναι πολυτέλεια. Η συρρίκνωση και υποβάθμισή τους αποτελεί ιδεολογική ήττα.

Και για τα καθ’ημάς, το Μ.Σ. Ξάνθης (διαδημοτικό) αν και ένα από τα μικρά σχολεία, όμως, με αυξητικές  τάσεις, έχει όλα αυτά τα χρόνια βάλει το στίγμα του στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας. Ειδικά μέσα από το θεσμό «Ξάνθη Πόλις Ονείρων – Συνάντηση Μουσικών Σχολείων»  έχει, πλέον, λάβει πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση, φιλοξενώντας χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες όλα αυτά τα χρόνια. Πέραν του πολιτιστικού αντικρίσματος σημαντική είναι και η συνεισφορά στην τοπική οικονομία.

Εν κατακλείδι,  συντασσόμαστε με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, 25-11-2018, της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων για πανελλαδικές κινητοποιήσεις, με  αιτήματα:

 • Οριστική απόσυρσή του άρθρου 40 και διενέργεια διαβούλευσης.
 • Άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα και το μέλλον των Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων.
 • Ενεργοποίηση του νόμου και διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων στην Ευρωπαϊκή Μουσική (Ειδικό Αρμονίας), τη Βυζαντινή Μουσική και τα Παραδοσιακά Όργανα στο πλαίσιο λειτουργίας της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιημένη κατάταξη των αποφοίτων στα πρακτικά και θεωρητικά μουσικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα σπουδών.
 • Διορισμούς καθηγητών μουσικής και γενικής παιδείας με οργανικές θέσεις στα σχολεία μας.
 • Άμεση κάλυψη των κενών σε μουσικά μαθήματα και μαθήματα γενικής παιδείας.
 • Η διδασκαλία όλων των μουσικών οργάνων να είναι ατομική.
 • Να ορίζονται με σαφήνεια στο αναλυτικό πρόγραμμα ως υποχρεωτικά τα μουσικά μαθήματα και τα μαθήματα αισθητικής παιδείας
 • Εκπόνηση διδακτικών μουσικών εγχειριδίων και δωρεάν διανομή τους σε όλους τους μαθητές.
 • Δημιουργία Διεύθυνσης Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σπουδών στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • Άμεση κάλυψη των αναγκών σε κτιριακές υποδομές, εξοπλισμό (μουσικά όργανα, εποπτικά μέσα, εργαστηριακός εξοπλισμός) και προσωπικό (νοσηλευτές, γραμματειακή υποστήριξη, καθαρίστριες, φύλακες πλήρους απασχόλησης).
 • Δωρεάν μεταφορές για όλους τους μαθητές χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, μετά από εξουσιοδότηση της Γ. Συνέλευσης του Συλλόγου στις 21-11-2018

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr, 3/12/2018}