Υποχρεωτικοί οι τιμοκατάλογοι με γραφή Braille σε εστιατόρια και καφέ

ΟΕΒΕΣ Ροδόπης και σωματείο καφεποτοπωλών έτοιμοι να προχωρήσουν την εφαρμογή του μέτρου σε συνεργασία με τα σωματεία τυφλών και ΑμεΑ της περιοχής

Στην εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα όρασης αποβλέπει η παρουσία τιμοκαταλόγων με γραφή braille  σε εστιατόρια, καφετέριες και συναφή καταστήματα, από 1-1-2019. Πρόκειται για μία υποχρέωση στην οποία οφείλουν να συμμορφωθούν και οι επαγγελματίες του νομού Ροδόπης, όπως μας πληροφόρησε σχετικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ροδόπης Ανέστης Βαφειάδης.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ.: 91354 του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων μαζικής εστίασης και αναψυχής οφείλουν να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.) επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου.  Βάσει της ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα κατά το Ν.4488/2017, η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) αναγνωρίζεται ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Το κράτος υποχρεούται να λάβει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των ως άνω πολιτών.

Μετά και την επίσημη αναγνώριση της γραφής Braille τα καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής θα πρέπει να διαθέτουν τιμοκαταλόγους σε γραφή Braille για τους τυφλούς. Πρέπει να υπάρχει η σχετική μέριμνα ώστε και οι τυφλοί πελάτες των καταστημάτων για λόγους ίσης μεταχείρισης να έχουν τους καταλόγους τους στην κατά νόμο αναγνωρισμένη γραφή τους και να έχουν ισότιμη πληροφόρηση, όπως και οι βλέποντες.

Η σχετική υπουργική διάταξη προωθήθηκε στις 31/5/2018 μέσω της ΓΣΕΒΕΕ σε όλες τις κατά τόπους ομοσπονδίες επαγγελματιών και στην Ομοσπονδία Ροδόπης. Η μη συμμόρφωση των υπευθύνων των καταστημάτων, επισύρει πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Τόσο ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης Ανέστης Βαφειάδης όσο και ο πρόεδρος του τοπικού σωματείου καφεποτοπωλών Γιάννης Μαυρίδης, εμφανίστηκαν έτοιμοι να προχωρήσουν την εφαρμογή του μέτρου σε συνεργασία με τα σωματεία τυφλών και ΑμεΑ της περιοχής.

 

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 26/6/2018}