Θάσος: Πότε επιτρέπεται η μετακίνηση από και προς το νησί

Διευκρινίσεις αναφορικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το ποιες μετακινήσεις από την ηπειρωτική Ελλάδα και προς τα νησιά και αντιστρόφως επιτρέπονται, δόθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο

Για να πάει κάποιος από την Θάσο στην Καβάλα ή το αντίστροφο πρέπει να έχει συγκεκριμένους λόγους. Έτσι έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00, μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

α)  Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.

β)  Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό, κτηνίατρο ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).

γ)  Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

δ)  Μετάβαση σε χώρο λατρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε)  Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

στ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης, εφόσον απαιτείται ραντεβού σύμφωνα με την παρούσα.

ζ)  Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.

η)  Μετακίνηση προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση της σύμβασης μίσθωσης οικιών των φοιτητών που μισθώνουν ακίνητο στην τοποθεσία των σπουδών τους, με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 5/4/2021}