Ομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θράκης: Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις

Την ικανοποίησή του για την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων εκφράζει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης επισημαίνοντας πως υλοποιείται επιτέλους ένα πάγιο αίτημα ολόκληρου του εμπορικού κόσμου.

Να σημειωθεί ότι η κατάργηση των ενδιαμέσων εκπτώσεων επιτυγχάνεται «με το άρθρο 6 του νόμου 4965/2022 (ΦΕΚ 162Α΄).

Ειδικότερα καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις και επιτρέπεται η διενέργεια προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.

Κατ’ επέκταση καταργούνται και οι δύο Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά́ τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές πλέον ορίζονται ως εξής:

α) χειμερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και

β) Θερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 8/9/2022}