Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν οι μουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής

Στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανακοίνωσαν, μέσω των δικηγόρων τους, ότι προτίθενται να προσφύγουν οι μουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής, λόγω της απόφασης της κυβέρνησης να τους οδηγήσει σε πρόωρη συνταξιοδότηση.

Στις αρχές Αυγούστου, με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, η κυβέρνηση συμπεριέλαβε τους δύο μουφτήδες, Ξάνθης Εμίν Σινίκογλου και Κομοτηνής Τζεμαλί Μέτσο, στους κρατικούς αξιωματούχους ως δικαστές (είναι ιεροδίκες) οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και πρέπει να συνταξιοδοτηθούν.

Με βάση την απόφαση, πριν λίγες μέρες  ανέλαβαν οι δύο οι τοποτηρητές τους.μουφτήδες και οι ίδιοι  θα συνταξιοδοτηθούν.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, την παύση από τα καθήκοντά μας ως θρησκευτικών λειτουργών της Μουσουλμανικής Θρησκευτικής Κοινότητας της πατρίδας μας. Καθήκοντα, που ασκούμε επί δεκαετίες, ως διακονία και όχι κατ’ εξουσιασμό των ομοθρήσκων μας, χάριν των συμφερόντων της μουσουλμανικής μειονότητας και της Πατρίδας μας», αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους οι δύο μουφτήδες.

Επί της ουσίας της απόφασης, οι δύο μουφτήδες ανακοινώνουν, επίσης, ότι έχουν ήδη κάνει αίτηση ακυρώσεώς της στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προαναγγέλλοντας αντίστοιχες αιτήσεις και από άλλα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.

Σκεπτικό της προσφυγής των δύο μουφτήδων είναι ότι η παύση τους προσβάλλει το δίκαιο της Ε.Ε. «και κυρίως την οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία». Σύμφωνα με τους δύο μουφτήδες, η καθαίρεσή τους «αποτελεί, δίχως αμφιβολία, προϊόν διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με την ηγεσία της γειτονικής χώρας και αποτελεί απαράδεκτο συμβιβασμό που υπονομεύει το εθνικό συμφέρον».

Παραθέτουμε την επιστολή των δυο πρώην μουφτήδων όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα tourkikanea.gr.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, την παύση από τα καθήκοντά μας ως θρησκευτικών λειτουργών της Μουσουλμανικής Θρησκευτικής Κοινότητας της πατρίδας μας. Τα καθήκοντά μας, που ασκούμε επί δεκαετίες, ως διακονία και όχι ως προς κατ’ εξουσιασμό των ομοθρήσκων μας, χάριν των συμφερόντων της μουσουλμανικής μειονότητας και της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για ιστορικά πρωτόγνωρη ενέργεια, η οποία θέτει σε σοβαρή διακινδύνευση τα εθνικά συμφέροντα στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, ενώ παράλληλα παραβιάζει, κατά την άποψή μας, ευθέως τη θρησκευτική ελευθερία της Μουσουλμανικής Θρησκευτικής Κοινότητας. Η καθαίρεσή μας αποτελεί, δίχως αμφιβολία, προϊόν διαπραγμάτευσης της Κυβέρνησης με την ηγεσία της γειτονικής χώρας και αποτελεί απαράδεκτο συμβιβασμό που υπονομεύει το εθνικό συμφέρον.

Τις πολιτικά και θρησκευτικά ανεπίτρεπτες αυτές αποφάσεις για την απόλυσή μας αναγκαστήκαμε να προσβάλουμε, μέσω ειδικευμένης στα αντικείμενα αυτά Δικηγορικής Εταιρείας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως.

Είμαστε εξάλλου υποχρεωμένοι να αναδείξουμε το ζήτημα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η παύση μας προσβάλλει, επιπλέον, κατά την ορθότερη άποψη, το ενωσιακό δίκαιο και κυρίως την Οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία».

Κομοτηνή, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Μουφτής Κομοτηνής                    Ο Μουφτής Ξάνθης

ΜΕΤΣΟ ΤΖΕΜΑΛΗ                           ΜΕΜΕΤ ΕΜΙΝ ΣΙΝΙΚΟΓΛΟΥ»

{Πηγή δημοσίευσης: http://xanthinews.gr/, του Σταύρου Καρυπίδη, 16/9/2018}