Πτώση Antonov: Διακοπή κυκλοφορίας περιμετρικά των εργασιών απο το Ειδικό Κλιμάκιο

ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.1 και 2 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.

2.- Την υπ’ αριθ. 2501/14/133 από 17-07-2022 αναφορά του Α.Τ. Παγγαίου.

3.- Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας που επιβάλλονται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και αποσκοπώντας στη διευκόλυνση εργασιών απολύμανσης που πραγματοποιούνται στην περιοχή από Ειδικό Κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων, ένεκα αεροπορικού δυστυχήματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. α) Τη διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στην Επ. Ο. Ελευθερούπολης – Σερρών, από το 1ο χλμ. (Δ/ση περιμετρικής οδού Ελευθερούπολης) μέχρι το 14ο χλμ. (Άγιος Χριστόφορος – Δ/ση Νικήσιανης). Από την εν λόγω απαγόρευση εξαιρούνται τα οχήματα των μονίμων κατοίκων της περιοχής.

β) Τη διακοπή κυκλοφορίας χωρίς καμία εξαίρεση στην ίδια ως άνω οδό, από 1η είσοδο Παλαιοχωρίου (Δ/ση «ΔΕΛΤΑ») έως τη 2η είσοδο Παλαιοχωρίου (θέση «Ξερόλακας»)

  1. Η υλοποίηση της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Παγγαίου, με τη συνδρομή του Τ.Τ. Καβάλας.
  2. Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και θα διαρκέσει μέχρι την περαίωση των εργασιών του Ειδικού Κλιμακίου.
  3. Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 17/7/2022}