Η γραμμή Πυθίου – Ορμενίου μεταξύ των project μεταφορών που στηρίζει με 117 εκατ. ευρώ η Ε.Ε.

H Ε.Ε. επενδύει πάνω από 117 εκατ. ευρώ σε 39 βασικά έργα στον τομέα των μεταφορών, τα οποία θα συμβάλουν στην κατασκευή ελλιπών συνδέσεων σε ολόκληρη την ήπειρο, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς.

Στόχος όπως επισημαίνεται είναι τα έργα να μειώσουν τον θόρυβο που προκαλείται από τις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες, να αναπτύξουν και θα βελτιώσουν τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις και να αναβαθμίσουν τις υποδομές ζωτικής σημασίας στους λιμένες.

Ένα από τα έργα που επελέγησαν για χρηματοδότηση από την Ένωση ύψους 1,4 εκατ. ευρώ είναι η σιδηροδρομική γραμμή Πυθίου-Ορμενίου στο βόρειο άκρο της Ελλάδας, η οποία συνδέει το Αιγαίο με τον Εύξεινο Πόντο.

Το έργο αυτό καλύπτει μελέτες μηχανικού για την αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής και για τη στρώση δεύτερης γραμμής. Η βελτίωση των εμπορευματικών μεταφορών με τη Βουλγαρία και την Τουρκία θα είναι το κύριο αναμενόμενο όφελος.

Συνολικά, το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), έχει στηρίξει μέχρι τώρα 795 έργα συνολικού ύψους 22,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, κινητοποιώντας συνολική επένδυση ύψους 47,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα των μεταφορών.

Τα έργα επελέγησαν για χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε στις 8 Ιανουαρίου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ έχει τη μορφή επιχορηγήσεων, με διαφορετικά ποσοστά συγχρηματοδότησης ανάλογα με το είδος του έργου.

 Επίτροπος Μεταφορών, Βιολέτα Μπουλτς τόνισε με τις επενδύσεις αυτές η Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της για να καταστήσουμε τις μεταφορές πιο βιώσιμες, πιο ασφαλείς και πιο έξυπνες.

«Η σημερινή απόφαση δίνει περαιτέρω ώθηση στη μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών σε ολόκληρη την Ευρώπη — ξεκινώντας από τους σιδηροδρόμους και τους λιμένες μας».

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση της πρότασης από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή θα εκδώσει επίσημη απόφαση εντός των προσεχών ημερών. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) της Επιτροπής θα υπογράψει, στη συνέχεια, τις συμφωνίες επιχορήγησης με τους δικαιούχους του έργου έως τα τέλη Ιανουαρίου 2020 το αργότερο.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, από naftemporiki.gr, 28/9/2019}