Ο Ποντιακός χαιρετισμός του Πατριάρχη ανήμερα της Παναγίας από τη Μονή Σουμελά

Με στίχους από ένα ποντιακό τραγούδι χαιρέτησε τον απανταχού ποντιακό Ελληνισμό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από την ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα του Πόντου, όπου ιερούργησε ανήμερα της γιορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφώνησε τους στίχους:

Η Παναία λειτουργά, τα σήμαντρα χτυπούνε,

βροντούνε τας καμπάνας, τ᾽ ορμάνια αντιδονούνε.

σου κοσπιδί καλόερος, σην Λιβεράν τσοπάνος,

σην Παναίαν Σουμελάν, ψάλτες και τραγωδιάνος

και αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή της Μονής, που φέτος άνοιξε για τους Ορθόδοξους για όγδοη φορά. Εντούτοις αυτή η φορά δεν ήταν συναπτή στις προηγούμενες επτά, καθώς η Μονή παρέμεινε κλειστή επί έξι χρόνια καθώς έγιναν σε αυτήν εργασίες υποστήριξης και αναστήλωσης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών μάλιστα κατέστησαν επισκέψιμα και τμήματα της Μονής που δεν ήταν γνωστά μέχρι πρότινος.

«Ουδεμία υπάρχει αμφιβολία ότι και η έντιμος Τουρκική Κυβέρνησις ακολουθεί το φιλειρηνικόν και ενωτικόν παράδειγμα των προμνημονευθέντων Σουλτάνων της Οθωμανικής περιόδου, διό και προέβη εις την ριζικήν πολυδάπανον ανακαίνισιν και στερέωσιν του σκηνώματος τούτου, και ημείς ελάβαμε την ευγενή άδειαν εξ αυτής και, κατόπιν συνεργασίας και διευκολύνσεων από τας τοπικάς αρχάς, εορτάζομεν την πάνσεπτόν Κοίμησιν της Παναγίας εις το ιστορικόν αυτής Μοναστήριον. Εκφράζομεν τας ευχαριστίας μας δι᾽ όλα αυτά, διά την φιλόφρονα συμπαράστασιν και κατανόησιν να τελέσωμεν εδώ, διά ογδόην φοράν εις το παλαίφατον προπύργιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, την Θείαν Λειτουργίαν, διαβεβαιούμεθα δε και τους άρχοντας και τον επιτόπιον πληθυσμόν ότι παριστάμεθα σήμερον εν μέσω αυτών, ως πρέσβεις και άγγελοι ειρήνης και αλληλεγγύης, πλήρεις αισθημάτων αγάπης και φιλίας», είπε ο κος Βαρθολομαίος.

Την λειτουργία στην Μονή Παναγίας Σουμελά παρακολούθησαν πιστοί (σε περιορισμένο αριθμό λόγω πανδημίας) από την Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Γεωργία, την Κύπρο αλλά και Έλληνες διπλωμάτες που υπηρετούν στην Τουρκία

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 16/8/2021}