Συμμετέχει και επίσημα στην Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταυρίδης θα εκπροσωπεί το Δήμο στη γενική Συνέλευση του Δικτύου

Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» έδωσε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας Σαπών, το οποίο όρισε τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Σταυρίδη ως εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ηλία Σταυρίδη.

Ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στο Δίκτυο πόλεων, το οποίο έχει συσταθεί για την ανάπτυξη πολυεπίπεδης συνεργασίας σε επίπεδο αυτοδιοίκησης για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού μέσω της αναβίωσης του αρχαίου θεσμού της Αμφικτυονίας, με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».

Η «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» θα είναι Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικούχαρακτήρα με έδρα στο Δήμο Μαραθώνα, και αρχικά θα αριθμεί 160 Δήμους-Μέλη.

Σκοπός του Δικτύου είναι η κοινή δράση και συνεργασία για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού των ελληνικών Πόλεων του Δικτύου μεταξύ τους, καθώς και με άλλες χώρες της Ευρώπης καιτου κόσμου, στις οποίες είχαν ιδρυθεί Ελληνικές πόλεις στην αρχαιότητα.

Στόχοι του Δικτύου είναι οι εξής δράσεις:

 • Η ανάδειξη και προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακήςσυνεργασίας μεταξύ των μελών της Εταιρίας για θέματα ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού.
 • Η συνεργασία της Εταιρίας με Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και Πολιτιστικούς Οργανισμούς, σε τομείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.
 • Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού μεταξύ των μελών της Εταιρίας
 • Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της Εταιρίας,σε θέματα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τον αθλητισμό.
 • Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων των τοπικών κοινωνιών των μελών της Εταιρίας στα πλαίσια της πολιτιστικής συνεργασίας τους.

Οι πόροι του Δικτύου θα προέρχονται από:

 • Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εθνικούς,ευρωπαϊκούς (κατά κύριο λόγο την Ευρωπαϊκή Ένωση) και διεθνείς,
 • Χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,καθώς και κληρονομίες και κληροδοσίες,
 • Εισφορές των τακτικών μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.
 • Έσοδα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Εταιρία γιατην επιδίωξη του σκοπού της,
 • Έσοδα από υπηρεσίες παρεχόμενες σε τρίτους,
 • Συνδρομές και άλλες εισφορές των υποστηρικτών και φίλων της, καθώς και από άλλα περιουσιακά δικαιώματα και στοιχεία που αποκτά η Εταιρεία και από την διαχείρισή τους,
 • Άλλες μορφές χρηματοδότησης (συμμετοχική χρηματοδότηση κ.λ.π.)

Ο ρόλος της Αμφικτυονίας είναι συντονιστικός και τα μέλη του διατηρούν την αυτονομία τους ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ να σημειωθεί πως ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στην πρωτοβουλία που ανέπτυξε ο Δήμαρχος Μαραθώνα κ. Ηλίας Ψινάκης.

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr/, 7/10/2017}

 

Συμμετέχει και επίσημα στην Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών