Ανοίγει το LEADER για Ροδόπη και Ξάνθη

Δημοσιεύθηκε η πρώτη πρόσκληση, ύψους 1.570.000 ευρώ - Αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα

Ξεκινά το LEADER και σε Ροδόπη-Ξάνθη, με την πρώτη πρόσκληση, ύψους 1.570.000 ευρώ, να αφορά παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, και να απευθύνεται στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλους τοπικούς δημόσιους Φορείς.

Επίσης αφορά ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, ενώ δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), της Αναπτυξιακής Ροδόπης, που έχει αναλάβει τη διαχείριση της πρόσκλησης, ή μέλος αυτής.

Η δράση δύναται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης.

Να υπενθυμίσουμε πως το ύψος του LEADER, που είναι κοινό για την Ροδόπη και την Ξάνθη, υπολογίζεται στα 9,5 εκ. ευρώ, με περαιτέρω προσκλήσεις για δράσεις πέρα από αυτή που ξεκίνησε να «τρέχει», να γίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Χρηματοδότηση υποδομών μικρής κλίμακας

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής μπορούν να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Έτσι μπορεί να υλοποιηθεί η δράση 19.2.4, Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει υποδράσεις τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ

Πώς μοιράζονται τα 1.570.000 ευρώ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.570.000 ευρώ και θα διατεθεί ως εξής:

800.000 ευρώ για τη «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας  (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λ.π) συμπεριλαμβανομένης και της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»

200.000 για τη «Στήριξη για τη δημιουργία,  βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοι σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.)»

200.000 ευρώ για τη «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλαση χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, τουριστικές πληροφορίες, ποδηλατικές διαδρομές κ.λ.π.)»

120.000 ευρώ για την «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» 

250.000 ευρώ για τη «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική  αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κ.λ.π.)»

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι η 23η Απριλίου 2018, η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι η 9η Ιουλίου 2018.

 

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.paratiritis-news.gr/, του Κωνσταντίνου Μαρκενδούδη, 19/4/2018}