Και τα επόμενα χρόνια στην Πολυτεχνική Ξάνθης το Europedirect

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής φορέων που θα φιλοξενήσουν τα “Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τους πολίτες”, όπως είναι γνωστά, στην Ελλάδα για την περίοδο 2018-2020.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης που φιλοξενείται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο Συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου, στην Ξάνθη , αποτελεί μέλος για ακόμη μια διετία της μεγάλης οικογένειας που αριθμεί 17 αντίστοιχα Κέντρα στην Ελλάδα και 502 στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct επιλέχθηκαν με βάση τις προδιαγραφές και τους κανόνες της πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή εταίρων για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ως Κέντρων Πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct στην Ελλάδα. Τα κέντρα επικεντρώνονται στα βασικά θέματα και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους πολίτες, κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Όπως σε άλλα κράτη μέλη, έτσι και στην Ελλάδα, τα κέντρα συμπληρώνουν και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPIO) και άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ σε τοπικό και/ή περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, συνεργάζονται με άλλα δίκτυα πληροφόρησης και παροχής βοήθειας της Ε.Ε.

Αποστολή του Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης να συνεχίσει αποτελέσει ένα αξιόπιστο κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης στηριζόμενο στην πολυετή γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών του, να συνεχίσει να παρέχει στους πολίτες αμερόληπτες, άμεσες, έγκυρες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλές, συνδρομή και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την Ε.Ε .

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 1/2/2018}