Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία : Tο Παράρτημα Ξάνθης είναι γεγονός!

Το πρώτο Δ.Σ.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) με ιστορία 100 ετών, ιδρύθηκε το 1918 στην Αθήνα. Mέλη της είναι κατά κανόνα οι κάτοχοι πτυχίου Μαθηματικών. Έχει παραρτήματα σε όλη τη χώρα και η λειτουργία της βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών της. Σκοπός της Ε.Μ.Ε. είναι η προαγωγή και η διάδοση των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης. Η πόλη μας, η Ξάνθη, αποτελεί πλέον ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των 40 παραρτημάτων της Ε.Μ.Ε. σε όλη τη χώρα.

Τα μέλη της Γ.Σ. του Παραρτήματος Ξάνθης προσήλθαν στις πρώτες αρχαιρεσίες στις 29.09.2019 και εξέλεξαν την πρώτη Δ.Ε. και το πρώτο Ε.Σ. Με ομοφωνία έγινε η εκλογή και ανάληψη των προβλεπόμενων από το καταστατικό θέσεων.

Διοικούσα Επιτροπή:

Πρόεδρος: Σπάρταλης Στέφανος, Αντιπρόεδρος: Λίτσας Σταύρος, Γενικός Γραμματέας: Ταουκτσόγλου Κυριακή, Ειδικός Γραμματέας: Ανταμπούφης Νικόλαος, Ταμίας: Τζάλλας Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Ταουκτσόγλου Αναστασία, Υπεύθυνος Περιοδικών Ε.Μ.Ε.: Εξαφτόπουλος Ανέστης.

Εποπτικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Μουρελάτος Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας: Παπασταθόπουλος Αθανάσιος, Μέλος: Γενναδίου Ευαγγελία

Οι ευχαριστίες όλων των εκλεγέντων, προς όλους τους συναδέλφους, συνοδεύονται από την υπόσχεση, πως κάθε ιδέα και πρόταση από κάθε συνάδελφο θα υποστηριχθεί και θα υλοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Πρωταρχικός μας στόχος η υποδοχή όλων των Μαθηματικών του Νομού, από τη Δημόσια Εκπαίδευση, την Ιδιωτική και Φροντιστηριακή Εκπαίδευση, τον Πανεπιστημιακό χώρο, αλλά και των φοιτητών των Μαθηματικών Τμημάτων, καθώς και όλων όσων ενδιαφέρονται για τα Μαθηματικά…

Καλή και δημιουργική θητεία στη πρώτη Δ.Ε. έως τον Ιανουάριο του 2021…

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 9/10/2019}