Έκλεισαν τα ΚΑΠΗ Δράμας γιατί όλοι οι εργαζόμενοι είναι ανεμβολίαστοι !

Μια περίπτωση μαζικής άρνησης εμβολιασμού φαίνεται ότι προκύπτει στην πόλη της Δράμας. Την Τετάρτη ο Δήμος της πόλης ανακοίνωσε ότι τα ΚΑΠΗ σταματούν τη λειτουργία τους καθώς όλο το προσωπικό είναι ανεμβολίαστο.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, τα ΚΑΠΗ θα επαναλειτουργήσουν όταν θα έχουν συμπληρωθεί 14 μέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού του προσωπικού.

Μια μέρα πριν, με 4 διαφορετικές αποφάσεις το αρμόδιο νομικό πρόσωπο έθεσε σε αναστολή καθηκόντων τους 4 υπαλλήλους που εργάζονται στα ΚΑΠΗ, εφαρμόζοντας την πρόσφατη νομοθεσία (Ν. 4820/2021) για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού.

Δεν διευκρινίζεται αν οι εργαζόμενοι έχουν πρόθεση να εμβολιαστούν ή θα εμείνουν στην απόφασή τους. Σε κάθε περίπτωση, με βάση την επίμαχη νομοθεσία, στις 31 Οκτωβρίου θα επαναξιολογηθεί αν έχουν εμβολιαστεί ή μη.

Ακολουθεί η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τον Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΦΕΚ 4068/τ.Β’ / 17-9-2018)
  • Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021, ΦΕΚ 3793/Β/13-8-2021: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-I9 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00».
  • Το γεγονός ότι στις δομές των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Δράμας το προσωπικό είναι ανεμβολίαστο για κορωνοϊό COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μη επαναλειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Δράμας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00, λόγω ότι το προσωπικό των Κ.Α.Π.Η. δεν είναι εμβολιασμένο για κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Δ1α/Γ.ΙΙ.οικ.50907/2021.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρως εμβολιασμού του προσωπικού και αφού παρέλθουν οι 14 ημέρες από την μοναδική ή δεύτερη δόση εμβολιασμού, η μη επαναλειτουργία αίρεται με όμοια απόφαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 19/8/2021}