Εγκρίθηκε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Σουφλίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΑΘ εγκρίθηκε η μελέτη που κατέθεσε ο Δήμος Σουφλίου, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΑΘ ” Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020″ με τίτλο πράξης ” ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ”.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1.321.741 € και η διαδικασία θα ακολουθήσει τη φάση της δημοπράτησης.

Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης για τους Δήμους, καθώς μέσα από αυτό καθορίζονται οι χρήσεις γης , οι όροι δόμησης και βασικά δίκτυα υποδομών (δημοτικά οδικά δίκτυα).

Στα πλαίσια της πράξης θα υλοποιηθούν ενέργειες οι οποίες σχετίζονται με:

α) Μελέτη χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου Σουφλίου.

β) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των προτεινόμενων από τη μελέτη χωρικών ρυθμίσεων.

γ) Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών.

Η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση του Δήμου Σουφλίου.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 5/8/2020}