Όλοι οι άνεργοι θα περνούν δωρεάν από τα διόδια της Εγνατίας

Αφορά σε όλους τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού

Πολίτες-άνεργοι προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας τη μεσολάβησή του προς την εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» λόγω µη αποδοχής του δικαιώματος της ελεύθερης διέλευσης οχημάτων ιδιοκτησίας τους από τους σταθμούς διοδίων της εν λόγω εταιρείας. Κατά τη διαδικασία έρευνας των εν λόγω υποθέσεων από τον Συνήγορο, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ερμήνευε εσφαλμένα τη σχετική διάταξη της υπ΄ αριθ. ∆ΝΣ/οικ.84646/φν393/27-11-2017 Απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα µε την οποία οι άνεργοι απαλλάσσονταν από την υποχρέωση καταβολής τέλους διοδίων διερχόμενοι µε οχήματα ιδιοκτησίας τους από σταθμούς διοδίων της εταιρείας, στο βαθμό που διέθεταν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η εταιρεία απαιτούσε από τους δικαιούχους την υποβολή σχετικής αίτησης σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ωστόσο η εφαρμογή αυτή αφορούσε µόνο σε δικαιούχους οι οποίοι είχαν την κύρια κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση εντός των ορίων συγκεκριμένων απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών. Κατόπιν της ανωτέρω διαπίστωσης, ο Συνήγορος ζήτησε αρχικά από την «Εγνατία Οδό Α.Ε.» να προβεί στην ορθή ερμηνεία της σχετικής διάταξης.

Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε και ο Συνήγορος επανήλθε επισημαίνοντας ότι η Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είχε εκδώσει γνωμοδότηση για το εξεταζόμενο θέμα, ταυτόσημη µε τις απόψεις της Ανεξάρτητης Αρχής. Τελικά η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» προέβη στην ορθή ερμηνεία της σχετικής διάταξης και πλέον επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση από τους σταθμούς της των οχημάτων ιδιοκτησίας ανέργων µε την επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr, 17/10/2019}