Διορισμοί εκπαιδευτικών: Βγήκε το ΦΕΚ, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε ημερών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, το οποίο φέρει ημερομηνία 5 Μαΐου.

Το Dnews δημοσιεύει το ΦΕΚ που αφορά τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών 2023 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με βάση το ΦΕΚ οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διορισθούν θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αιτήσεις εντός 5 ημερών από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε.

Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στους παλαιούς πίνακες κατάταξης τους ΑΣΕΠ: 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 .

Ειδικότερα, η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψήφιους κλάδων/ειδικοτήτων: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02, ΤΕ161 και ΔΕ02.02.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε Μουσικά Σχολεία, καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε ημερών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, το οποίο φέρει ημερομηνία 5 Μαΐου. Αναμένεται περεταίρω διευκρίνιση και από το υπουργείο Παιδείας.

ΔΕΙΤΕ εδώ ΤΟ ΦΕΚ

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 7/5/2023}