Το ΣΤΕ δικαιώνει την “Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ”

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις τρέχουσες εξελίξεις στο θέμα της εξόρυξης χρυσού στη Θράκη θα κάνει εκτάκτως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης την Πέμπτη το μεσημέρι στις 14:00.

Αυτό γίνεται κατόπιν έκδοσης της 1524/2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε την απορριπτική απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Μακεδονίας – Θράκης για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων κατόπιν ένστασης της “Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ”.

Το ανωτέρω θέμα συζητείται, εκτάκτως, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του για την τοπική κοινωνία και των εξελίξεων μετά την έκδοση της ΣτΕ 1524.

Η σχετική ανακοίνωση:

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέμπτη, 23/06/2022 – 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης  την Πέμπτη   23.06.2022 και ώρα 14:00 στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

  1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις τρέχουσες εξελίξεις στο θέμα της εξόρυξης χρυσού στη Θράκη, κατόπιν έκδοσης της 1524/2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ)

Το ανωτέρω θέμα συζητείται, εκτάκτως, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του για την τοπική κοινωνία και των εξελίξεων μετά την έκδοση της ΣτΕ 1524.

{Πηγή δημοσίευσης: με πληροφορίες από https://www.e-evros.gr/, 22/6/2022}