Αλεξανδρούπολη: Πάρτε μέρος στη διαβούλευση για το Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης

Τέθηκαν προς διαβούλευση στην κεντρική σελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (βλ. www.alexpolis.gr ), η ανάλυση, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της Α΄ Φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης.

Η μελέτη έχει ως κύριο αντικείμενο:

  • Τη στρατηγική εκτίμηση των χωρικών συνθηκών στην περιοχή μελέτης,
  • Τη διαχείριση και τον επαναπροσδιορισμό των γενικών χρήσεων γης στη βάση επικαιροποιημένων χωρικών και θεσμικών δεδομένων
  • Την αντιμετώπιση / άμβλυνση τυχόν συγκρούσεων χρήσεων γης του αστικού και περιαστικού χώρου, καθώς και τη διαχείρισης των τάσεων και των πιέσεων που προκύπτουν κατά περίπτωση
  • Την εκτίμηση των αναγκών σε κοινωνική υποδομή
  • Την υιοθέτηση μέσων παρέμβασης σε ζώνες αυθόρμητων συγκεντρώσεων εκτός σχεδίου δόμησης.

Παρακαλούμε, όπως διατυπώσατε απόψεις, προτάσεις, επισημάνσεις κλπ, εντός 30 ημερών (έως 30/09/2017)  προς το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες επί των κειμένων, των ερευνών και λοιπών στοιχείων της μελέτης, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τηλ. 2551350037 και email: kport@alexpolis.gr .

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.evros-news.gr/ , 31/8/2017}