Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ροδόπης με έργο 2,5 εκ.ευρώ

Σε τμήματα της εθνικής οδού Κομοτηνή - όρια Ν. Ξάνθης και των επαρχιακών οδών Μέση - Παγούρια και Κομοτηνή - Ξυλαγανή - Παραλία Μαρώνειας Εργασίες θα γίνουν σε συνολικό μήκος 13 χιλιομέτρων, αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος, τοποθέτηση καινούριας αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, αντικατάσταση παλαιών στηθαίων ασφαλείας και τοποθέτηση νέων πινακίδων σήμανσης

Τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Ροδόπης, σηματοδοτεί η απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, αναδεικνύοντας την ανάδοχο εταιρεία που θα αναλάβει έργου προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ. Σε συνεδρίασή της την 1η Φεβρουαρίου στην Κομοτηνή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενέκρινε το από 18-1-2019 πρακτικό ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών – κατακύρωση σύμβασης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Ροδόπης», προϋπολογισμού 2.016.129,03 € (χωρίς Φ.Π.Α.), ως έχει, σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Ροδόπης» στον οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με μέση έκπτωση 56,62 %.

Το έργο προβλέπει την επισκευή των φθορών του οδοστρώματος, την τοποθέτηση καινούριας αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, την αντικατάσταση των παλαιών στηθαίων ασφαλείας και την τοποθέτηση νέων πινακίδων σήμανσης σε τμήματα της εθνικής οδού Κομοτηνή – όρια Ν. Ξάνθης και των επαρχιακών οδών Μέση – Παγούρια και Κομοτηνή – Ξυλαγανή – Παραλία Μαρώνειας. Πιο συγκεκριμένα, εργασίες θα γίνουν σε συνολικό μήκος 13 χιλιομέτρων στα εξής σημεία: α) στον κόμβο Υφαντών έως πριν τον κόμβο της Σχολής Αστυφυλάκων, στη δυτική έξοδο της Κομοτηνής, καθώς και μετά τον κόμβο της Σχολής Αστυφυλάκων μέχρι τον κόμβο Αιγείρου στην εθνική οδό Κομοτηνή-όρια Ν. Ξάνθης, β) στο δρόμο μέσα στον οικισμό Πόρπης καθώς και στον κόμβο Μέσης -Γλυφάδας στην επαρχιακή οδό Μέση – Παγούρια, γ) και σε όλους τους κόμβους της επαρχιακής οδού Κομοτηνή – Ξυλαγανή – Παραλία Μαρώνειας, μέσω Μαρώνειας, με έναρξη τον οικισμό Κοσμίου.

Αναλυτικότερα αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων, δηλαδή επεμβάσεων μικρής και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεσαίας κλίμακας σε μέγεθος και κόστος, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και εφαρμόζονται σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) οδικών αξόνων του νομού Ροδόπης.

Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας κ.λπ. Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου κλπ.

Για την επιλογή των συγκεκριμένων σημείων, όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις, έγινε σχετική ιεράρχηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με στόχο την ασφάλεια των μετακινήσεων των πολιτών στο οδικό δίκτυο.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 6/2/2019}