Μικρά σημάδια ανάκαμψης στον εργασιακό χάρτη της ΑΜΘ

Ωστόσο, οι άνεργοι παραμένουν 4.300 περισσότεροι σε σχέση με το προ πανδημίας καλοκαίρι του 2019

Μικρά σημάδια ανάκαμψης δείχνει ο εργασιακός χάρτης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φέτος τον Μάιο, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει αρκετά χειρότερη, εάν λάβουμε υπόψη πόσοι συμπολίτες μας ήταν άνεργοι στο προ πανδημίας καλοκαίρι του 2019.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ, τον Μάιο του 2021 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη οι εγγεγραμμένοι άνεργοι-αναζητούντες εργασία ήταν 52.216, μειωμένοι κατά σχεδόν -5.000 ή -8% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, οπόταν οι άνεργοι ήταν 57.005.

Ωστόσο, στο προ πανδημίας καλοκαίρι του 2019, συγκεκριμένα τον Μάιο του 2019, στην ΑΜΘ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ήταν 4.300 λιγότεροι από φέτος, δηλαδή 47.924, με την ανεργία ποσοστιαία να είναι αυξημένη κατά +9% περίπου, σε σύγκριση Μαΐου 2021-Μαϊου 2019.

Στην πρόσφατη ιστορία της ανεργίας στην ΑΜΘ, το 2018 εντοπίζουμε τους λιγότερους ανέργους σε απόλυτο αριθμό, με 45.263 στην ΑΜΘ. Αναλυτικά στοιχεία για το διάστημα 2011-2021 μπορείτε να δείτε στον οικείο συγκεντρωτικό πίνακα του «Χ».

Η ανεργία πανελλαδικά

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάιο 2021, ανήλθε σε 970.487 άτομα. Από αυτά 560.735 (57,78%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 409.752 (42,22%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 342.433  (35,28%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 628.054  (64,72%).

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του ’21 οι άνεργοι είναι μειωμένοι κατά -85.850 πανελλαδικά ή ποσοστιαία -7,8%. Ωστόσο, αυτό είναι σύνηθες πανελλαδικά από Απρίλιο προς Μάιο, λόγω των εποχιακών προσλήψεων θερινής σεζόν, άρα δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για τους δείκτες εργασίας-ανεργίας.

Συγκρίνοντας, όμως, τον Μάιο 2021 με τον Μάιο 2020, όπως στην ΑΜΘ έτσι και ανά την Επικράτεια, παρατηρούμε μείωση των ανέργων κατά -149.792 ή ποσοστιαία -12,8%, που αντίστοιχα δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Ωστόσο, τα νούμερα παραμένουν σε απόκλιση από το τι ίσχυε στον εργασιακό χάρτη τον Μάιο του 2019. Τότε, οι άνεργοι πανελλαδικά ήταν 842.274, δηλαδή 128.000 λιγότεροι σε σύγκριση με τον Μάιο 2021.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάιο 2021, ανήλθε σε 42.676 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 13.181  (30,89%) και οι γυναίκες σε 29.495  (69,11%).

Άνεργοι ΑΜΘ

ΜΑΙΟΣ 2011    49.711

ΜΑΙΟΣ 2012    51.593

ΜΑΙΟΣ 2013    56.000

ΜΑΙΟΣ 2014    50.844

ΜΑΙΟΣ 2015    50.853

ΜΑΙΟΣ 2016    48.688

ΜΑΙΟΣ 2017    46.883

ΜΑΙΟΣ 2018    45.263

ΜΑΙΟΣ 2019    47.924

ΜΑΙΟΣ 2020    57.005

ΜΑΙΟΣ 2021    52.616

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 23/6/2021}