Μικρή η συμμετοχή της ΑΜΘ στην 4η Βιομηχανική επανάσταση

Περιορισμένη η χρήση αλλά και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ για τις νέες τεχνολογίες – Την ανάγκη νέας προσέγγισης τονίζει έκθεση του ΣΕΒ

Τον κίνδυνο να βρεθεί η βιομηχανία στην Ελληνική Περιφέρεια με εμφανές ανταγωνιστικό και παραγωγικό μειονέκτημα, χωρίς μια εθνική σύμπραξη στρατηγικής «Βιομηχανία 4.0», κατά τα πρότυπα άλλων χωρών της ΕΕ, που θα ωφελήσει και τα βιομηχανικά οικοσυστήματα στην περιφέρεια για να ανακτήσουν τη χαμένη ανταγωνιστικότητα τους τονίζει έρευνα του ΣΕΒ, η οποία δημοσιοποιήθηκε ενόψει του Βιομηχανικού Συνεδρίου, στις 19 Δεκεμβρίου, με κεντρικό θέμα την ανάγκη άμεσης προσαρμογής της Ελλάδας στις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Ο ΣΕΒ ζήτησε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ να χαρτογραφήσουν το οικοσύστημα της βιομηχανίας στην ελληνική περιφέρεια.

Μεταξύ άλλων, το πρώτο μέρος της μελέτης εστίασε στις συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, στις συνέργειες έρευνας και καινοτομίας, και σε μια πρώτη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής εξειδίκευσης στην ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Η χαρτογράφηση έγινε σε επτά κλαδικά – περιφερειακά οικοσυστήματα, 1)Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 2) Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, 3) Ηπείρου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 4) Αν. Μακεδονίας-Θράκης, 5) Κρήτης, 6) Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και 7) Αττικής

Τα ευρήματα του πρώτου μέρους της μελέτης αλλάζουν τα δεδομένα της συζήτησης για το περιεχόμενο της περιφερειακής πολιτικής σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, δείχνουν τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας και θέτουν εύλογα ερωτήματα τόσο ενόψει της 4ης βιομηχανικής επανάστασης αλλά και ενόψει του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Προβλήματα και προοπτικές για την ΑΜΘ

Ειδικά για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που καταγράφεται ως ξεχωριστή χωρική ενότητα, η κρίση έχει επιφέρει απώλειες στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) περίπου 200 εκατ. ευρώ (από 947εκατ. το 2008 σε 749 εκατ. το 2016).

Παρόλα αυτά η βιομηχανία συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας, όμως έχει σε χαμηλή προτεραιότητα τις καινοτομίες προϊόντων και παραγωγής, ενώ η συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα παραμένει μικρής σημαντικότητας.

Η αλλαγή κουλτούρας εντός των επιχειρήσεων το βασικό εμπόδιο

Παρατηρούνται δε χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης Ψηφιακών ικανοτήτων, ιδιαίτερα σε ψηφιακά περιβάλλοντα, μικρή συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, με περιορισμένο ενδιαφέρον και περιορισμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

Από την έκθεση, η έλλειψη κουλτούρας για αλλαγή μέσα στην επιχείρηση και η ελλιπής χρηματοδότηση προκύπτουν ως οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες.

Παρότι η χωρική ενότητα εμφανίζει υψηλά ποσοστά επιχειρήσεων στις υποσχόμενες κατηγορίες εξωστρέφειας και οικονομικών επιδόσεων, είναι εμφανής η τεχνολογική στασιμότητα και η υστέρηση σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, συνεργατικών σχέσεων και υποδομών λειτουργίας.

Ως προς το μέσο ποσό δαπανών για επενδύσεις την τριετία 2017-2019 πρωτοπορεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (3,8 εκατ. ευρώ), και ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ήπειρος, και η Κρήτη, με 1,3 εκατ. ευρώ και 1,0 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών δαπανών προορίζεται για αντικατάσταση υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού σε όλες τις χωρικές ενότητες, ενώ σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφονται υψηλές ποσοστιαία δαπάνες για αύξηση/βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Επίσης η ΑΜΘ είναι τρίτη στην εξωστρέφεια, με πωλήσεις 37,1% σε άλλη χωρική ενότητα – 28,5% στο εξωτερικό και Αγορές 32,2% σε άλλη χωρική ενότητα – 33,7% στο εξωτερικό

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr/, 12/12/2019}