ΑΜΘ: 1 στους 3 σε κίνδυνο φτώχειας

Άλλη μία αρνητική πρωτιά για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 9,4% πάνω από τον αντίστοιχο εθνικό μέσο όρο

Την ίδια στιγμή που η ανάπτυξη της Θράκης παραμένει πολυδιαφημιζόμενη έννοια αλλά ελάχιστα αντιληπτή στο πορτοφόλι του μέσου Θρακιώτη, η ετήσια έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2021 που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών:

Οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι, σε ποσοστό, οι περισσότεροι στην Ελλάδα που ζουν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας. Συγκεκριμένα, ενώ σχεδόν 2 στους 10 Έλληνες ζουν με τον κίνδυνο της φτώχειας, το ποσοστό είναι σχεδόν 10% πιο υψηλό στην ΑΜΘ, στην οποία 29,4% των πολιτών ζουν υπό αυτό το καθεστώς. Η ΠΑΜΘ διατηρεί την αρνητική πρωτιά πανελλαδικά (βλ. πίνακα).

Τί όμως σημαίνει κίνδυνος φτώχειας;

Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.251 ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 11.028 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, και ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 8.752 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας εκτιμήθηκε σε 17.089 ευρώ.

Το έτος 2021 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2020), το 19,6% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας σημειώνοντας αύξηση κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες. Ο δείκτης αυτός που κατά το έτος 2005 (με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2004) ανερχόταν στο 19,6%, σημείωσε αυξητική πορεία έως το έτος 2012 όπου εκτιμήθηκε στο 23,1% ενώ άρχισε να μειώνεται από το έτος 2014. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 765.372 σε σύνολο 4.108.895 νοικοκυριών και τα μέλη τους σε 2.054.015 στο σύνολο των 10.498.099 ατόμων του εκτιμώμενου πληθυσμού της χώρας που διαβιεί σε ιδιωτικά νοικοκυριά.

Σε τρεις περιφέρειες (Αττική, Κρήτη, και Νότιο Αιγαίο) καταγράφονται ποσοστά κινδύνου φτώχειας χαμηλότερα από αυτό του συνόλου της χώρας, ενώ στις υπόλοιπες δέκα περιφέρειες (Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη) τα αντίστοιχα ποσοστά είναι υψηλότερα. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας. Για το 2021, ο κίνδυνος φτώχειας εκτιμάται σε 25,8% για όσους έχουν ολοκληρώσει προσχολική, πρωτοβάθμια και το πρώτο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε 23,1% για όσους έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και σε 7,9% για όσους έχουν ολοκληρώσει το πρώτο και το δεύτερο στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί πως το προηγούμενο διάστημα έγινε γνωστή μία ακόμη αρνητική πρωτιά της ΠΑΜΘ, αυτή τη φορά από τα επίσημα στοιχεία της Eurostat αναφορικά με την ανεργία νέων (15-29 ετών, με αναφορά στον διαθέσιμο προς εργασία πληθυσμό). Πρώτη στην Ελλάδα και δεύτερη πανευρωπαϊκά είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με δείκτη ανεργίας νέων στο 45,1%, δηλαδή σχεδόν 1 στους 2 νέους στην ΑΜΘ είναι άνεργος, με βάση τα στοιχεία 2021 της Eurostat. Η θέση γίνεται ακόμη χειρότερη, εάν λάβουμε υπόψη ότι η «πρωταθλήτρια» Περιφέρεια Κεούτα της Ισπανίας, ανήκει γεωγραφικά… στην Αφρική, αφού είναι η Περιφέρεια της Ισπανίας στο στενό του Γιβραλτάρ. Ακολουθάει στην 3η θέση η Δυτική Μακεδονία με 42,3% ανεργία νέων, στην 7η θέση η Στερεά Ελλάδα (38,9%) και στη 10η η Θεσσαλία (36,7%).

Κίνδυνος φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού

Σε μία ευρύτερη κατηγορία, πανελλαδικά, αυξήθηκαν οι πολίτες στην Ελλάδα, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού.

Ειδικότερα, στο 28,3% του πληθυσμού της χώρας διαμορφώνεται το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,9% σε σχέση με το 2020, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, το 6,9% των νοικοκυριών δήλωσε ότι το εισόδημά του αυξήθηκε κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ενώ το 26,3% των νοικοκυριών ότι μειώθηκε και το 66,7% των νοικοκυριών ότι παρέμεινε το ίδιο.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2021, o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ορισμό (στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη 2030”, αναφορικά με την καταπολέμηση της φτώχειας, έχει τεθεί ως στόχος “να μειωθούν κατά 15 εκατομμύρια τα άτομα που βρίσκονται ή που κινδυνεύουν να βρεθούν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, εκ των οποίων τα 5 εκατομμύρια να είναι παιδιά” έως το έτος 2030), ανέρχεται στο 28,3% του πληθυσμού της χώρας (2.971.200 άτομα), παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2020 κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Με βάση τον ισχύοντα μέχρι το 2020 ορισμό του παραπάνω δείκτη (στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη 2020”, αναφορικά με την καταπολέμηση της φτώχειας, ο στόχος ήταν “να μειωθούν κατά 20 εκατομμύρια τα άτομα που βρίσκονται ή που κινδυνεύουν να βρεθούν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό” έως το έτος 2020), o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 29,5% (3.092.300 άτομα) του πληθυσμού της Χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2020 κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες (2020: 28,9%).

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 29/7/2022}