3ο Φεστιβάλ VIA EGNATIA

Από 13 Αυγούστου έως 24 Σεπτεμβρίου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, διοργανώνει σε Περιφερειακό επίπεδο πολιτιστικές εκδηλώσεις – φεστιβάλ με τίτλο «3ο Φεστιβάλ Via Egnatia 2017» κατά μήκος της αρχαίας ιστορικής Εγνατίας και αφορά σε θεσμοθετημένη εκδήλωση ευρείας απήχησης, με αναφορά στην ανάδειξη της αρχαιολογικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής κληρονομιάς και των περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας.

Σκοπός είναι η δημιουργία ερεθισμάτων πολιτισμού με κριτήριο πάντα την ποιότητα και αρωγούς τους ενεργούς πολίτες – συλλόγους της Περιφέρειας, που να σχετίζεται με την ανάδειξη του τόπου στην Ελλάδα και στο εγγύς εξωτερικό. Η υλοποίηση του σκοπού της δύναται κυρίως μέσα από τη διοργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων καθώς και τη δημιουργία δομών προς ενίσχυση της όλης προσπάθειας.

Στόχος είναι η ανάδειξη της αρχαιολογικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής κληρονομιάς και των περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας που λειτουργεί ως μέσο περιφερειακής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομικής, πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και η ενίσχυση της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Προγραμματίζονται μουσικές συναυλίες, χορωδιακές εκδηλώσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, παραδοσιακοί χοροί και μουσική, φωτογραφική και χαρτογραφική παρουσίαση αξιόλογων σημείων του πολιτισμού και του περιβάλλοντος της περιοχής, με επίκεντρο την Αρχαία Εγνατία Οδό και πλήθος άλλων εκδηλώσεων, που σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με τη συμμετοχή πολιτών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καθώς και από άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου.

Η παραπάνω σχετική εκδήλωση είναι συνολικού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, όπως γνωστοποιήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, όπου και έλαβε τη σχετική έγκριση και θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 13/8/2017 έως 24/9/2017 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 2/8/2017}