Τουλάχιστον 1.570.000€ σε αναπτυξιακά έργα στους ν. Ροδόπης – Ξάνθης

Με 19 φακέλους έκλεισε η πρώτη πρόσκληση για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, μεγάλο το ενδιαφέρον για την δεύτερη φάση που αφορά ιδιώτες

Το LEADER έρχεται να δώσει πνοή σε μικρά αναπτυξιακά έργα σε Ροδόπη και Ξάνθη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του “Χ” έχουν ήδη κατατεθεί ενδιαφέρουσες προτάσεις και στους δύο νομούς.

Τι είναι το Leader, τα χρήματα σε Ροδόπη και Ξάνθη

Το Leader είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί δημόσιο και ιδιώτες προκειμένου να παράξουν έργα μικρής κλίμακας αλλά με σημαντική προστιθέμενη αξία για τον τόπο. Χρηματοδοτούνται πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Το Leader που αφορά στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης χωρίζεται σε δύο πράξεις. Η πρώτη πράξη αφορά το Δημόσιο με την στενή ή ευρεία έννοιά τους και έχει ένα κονδύλι ύψους 1.570.000 ευρώ με δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης από τα κεντρικά, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αν προκύψουν περισσότερα επιλεγμένα έργα. Η δεύτερη πράξη, την οποία αναμένουμε, αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις, που θα φτάσει το άνω ποσό περίπου στα 9.500.000 ευρώ.

Έκλεισε το Leader για το Δημόσιο

Χθες Παρασκευή 12 Οκτωβρίου έληξε και η παράταση που είχε δοθεί για την ηλεκτρονική υποβολή πρότασης, ενώ μέχρι τις 19 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι υπογεγραμμένες αιτήσεις στήριξης μαζί με όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα συνημμένα. Αφορά παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα και απευθυνόταν στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, φορείς δημοσίου τομέα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, πανεπιστήμια, άλλους τοπικούς δημόσιους φορείς. Επίσης αφορούσε ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, ενώ δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), της Αναπτυξιακής Ροδόπης, που έχει αναλάβει τη διαχείριση της πρόσκλησης, ή μέλος αυτής.

Ο “Χ” μίλησε με τον πρόεδρο της επιτροπής διαχείρισης προγράμματος CLLD / Leader Ροδόπης – Ξάνθης και δήμαρχο Μαρωνείας – Σαπών Γιάννη Σταυρίδη, ο οποίος σημείωσε ότι υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον καθώς κατατέθηκαν 19 φάκελοι ποσού περί των 3,5 εκ ευρώ, ενώ προς οριστικοποίηση είναι 17 φάκελοι ποσού 1.720.000 ευρώ. Μετά την αξιολόγηση, αν τα εγκεκριμένα έργα είναι περισσότερα της χρηματοδότησης (ήτοι 1,57 εκ), θα διεκδικήσουν και πρόσθετη χρηματοδότηση που συνολικά για όλη την χώρα είναι 50 εκ ευρώ. Σε δέκα μέρες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί πλήρως οι φάκελοι, από εκεί και ύστερα θα γίνει το ξεκαθάρισμα των προτάσεων.

Στο ρελαντί οι ιδιώτες για την δεύτερη πράξη

Την ίδια ώρα μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από ιδιώτες, αναφορικά με το πότε θα ανοίξει η πράξη του Leader που τους αφορά. Πάντως, όπως σημειώνει ο κος Σταυρίδης, σε προφορικό τουλάχιστον επίπεδο το ενδιαφέρον είναι μεγάλο από ιδιώτες επενδυτές. Βεβαίως, το προφορικό ενδιαφέρον, με την ύπαρξη μίας “ώριμης” πρότασης που μπορεί να επιλεχθεί προς χρηματοδότηση έχουν πολλές φορές στην Ελλάδα μεγάλο χάσμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Χ” το νωρίτερο που θα βγει η πρόσκληση είναι μετά τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στο πιο απαισιόδοξο σενάριο θα βγει προς τα τέλη του ’18. Ο κος Σταυρίδης σημειώνει πάντως ότι από πλευράς τους είναι πανέτοιμοι και περιμένουν το υπουργείο να ανοίξει την πράξη. Για τις μέχρι στιγμής καθυστερήσεις υπεύθυνο είναι άλλωστε το ίδιο το υπουργείο.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, του Διονύση Βοργιά, 13/10.2018}